A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Author: Sean Harley (page 2 of 12)

Cat Cartoons Episode 107: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แมงมุม
Narrator: Episode – ‘Maeng mum’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม ทำอะไรน่ะ
Wi-chian maat: Kao Taem! What’re you doing?

เก้าแต้ม: กำลังไล่แมลงมุม
Kao Taem: I’m chasing away a ‘Ma-laeng mum’.

สีสวาด: เค้า(เขา)เรียกว่า แมงมุม ตังหาก(ตะหาก)จ้ะ ไม่ใช่ แมลงมุม
Si Sawat: On the contrary, people call it a ‘Maeng mum’ and not ‘Ma-laeng mum’.

เก้าแต้ม: แล้วมันต่างกันยังไง(อย่างไร)ล่ะ
Kao Taem: So how do they differ from each other?

สีสวาด: เห็นพี่เก่งท่องว่า แมง มีแปดหรือสิบขา ส่วน แมลง มีหกขา
Si Sawat: I’ve seen Pee Geng recite (to memorize) that ‘Maeng’ has eight or ten legs whereas ‘Ma-laeng’ has six legs.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม เคยได้ยินเพลงนี้มั้ย(ไหม)
แมงมุมลายตัวนั้น
ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน
วันหนึ่งมันถูกฝน
ไหลหล่นจากบนหลังคา
พระอาทิตย์ส่องแสง
ฝนแห้งเหือดไปลับตา
มันรีบไต่ขึ้นฟ้า
หันหลังมาทำตาลุกวาว
Wi-chian maat: Kao Taem, have you ever heard this song before?
‘Maeng mum laai dtua nan’
‘Chan hen man som-saan leua ton’
‘Wan neung man took fon’
‘Lai lon jaak bon lang-kaa’
‘Pra-aa-tit song saeng’
‘Fon haeng heuat bpai lap dtaa’
‘Man reep dtai keun faa’
‘Han lang maa tam dtaa luk waao’.

เก้าแต้ม: เหมียววว
Kao Taem: Meow!

ผู้บรรยาย: แมง มีแปดหรือสิบขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก เช่น แมงมุม แมงป่อง ส่วน แมลง มีหกขา มีปีก เช่น แมลงวัน แมลงปอ แต่ในภาษาพูดอาจจะมีผู้พูดว่า แมงวัน หรือ แมงปอ ก็ได้
Narrator: ‘Maeng’ has eight or ten legs and do not have antennae nor wings, for example spiders and scorpions whereas ‘Ma-laeng’ has six legs and also wings for example flies and dragonflies. In casual spoken speech however, there are people who do say ‘Maeng wan’ or ‘Maeng bpor’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In English, spiders are classified as arachnids. Scorpions are myriapods while flies and dragonflies are insects.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 107: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 106: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ผัดไทย
Narrator: Episode – ‘Pat Tai’.

ก้อย: พี่เก่ง จะไปไหนเหรอ(หรือ)จ๊ะ
Goi: Pee Geng, where are you going?

เก่ง: พี่จะไปซื้อผัดไทยให้คุณแม่น่ะ
Geng: I’m going to buy some ‘Pat Tai’ for Mum.

ก้อย: งั้นก้อยไปด้วยคนน้า(นะ)
Goi: In that case, I’m going with you too.

วิเชียรมาศ: ทำไมเค้า(เขา)เขียนว่า ผัดไท ล่ะ ไม่ใช่ ก๋วยเตี๋ยวของคนไทยหลอ(หรือ)
Wi-chian maat: Why do people write it as ‘Pat Tai’ and not as ‘(the) noodle of Thai people’?

สีสวาด: ใช่จ้า ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดตามแบบไทย คำว่า ไทย ต้องเขียนแบบมี ย ยักษ์ ต่อท้ายเหมือนกับคำว่าคนไทยและแมวไทยอย่างเรา
Si Sawat: That’s right. ‘Pat Tai’ noodle is noodle that is stir fried Thai style. The word ‘Tai’ must be written with a ‘Yor Yak’ at the end, the same way as in the words ‘Kon Tai’ and ‘Maew Tai’ like us.

ผู้บรรยาย: คำว่า ไทย ในคำ ผัดไทย ต้องเขียนมี ย ยักษ์ ต่อท้าย เพราะคำว่า ไทย คำนี้หมายถึงประเทศไทย สิ่งที่เป็นของคนไทย หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
Narrator: The word ‘Tai’ in the word ‘Pat Tai’ must be written with a ‘Yor Yak’ at the back because the word ‘Tai’ here means the country Thailand, something belonging to the Thai people or something related to Thailand.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 106: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 105: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ธนบัตร
Narrator: Episode – ‘Ta-na-bat’.

เก้าแต้ม: กระดาษอะไรปลิวมาน่ะสีสวาด
Kao Taem: Si Sawat, what is this piece of paper that has blown over here?

สีสวาด: ใครว่ากระดาษ นี่มันธนบัตรตังหาก(ตะหาก)
Si Sawat: Who says that it is paper? On the contrary, this is a ‘Ta-na-bat’.

เก้าแต้ม: ธนบัตร ฮึ มันคืออะไรอ่ะ
Kao Taem: A ‘ta-na-bat’? Hmmmm. What is it?

วิเชียรมาศ: ธนบัตร หมายถึง บัตรที่รัฐบาลเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นเงินตรา คำๆ นี้เขียน ธ ธง น หนู บ ใบไม้ ไม้หันอากาศ ต เต่า แล้วก็ ร เรือ จ้ะ
Wi-chian maat: ‘Ta-na-bat’-s mean ‘Bat’-s that are issued by the government to be used as money. This word is written ‘Thor thong’, ‘Nor noo’, ‘Bor bai-mai’, ‘Mai han-aa-gat’, ‘Dtor dtao’ and followed by ‘Ror Reua’.

เก้าแต้ม: แต่ชั้น(ฉัน)เคยได้ยินคนเค้า(เขา)เรียกว่า แบงก์ นะ
Kao Taem: But I’ve heard people call it a ‘Baeng’ before, you know?!

สีสวาด: เรียกว่า ธนบัตร หรือ แบงก์ ก็ได้ ถ้าเป็นภาษาทางการเรียกว่า ธนบัตร แต่ถ้าเป็นภาษาพูดเรียกว่า แบงก์ เช่น แบงก์ยี่สิบ แบงก์ร้อย
Si Sawat: It can be called ‘Ta-na-bat’ or ‘Baeng’. In formal language, it’s called ‘Ta-na-bat’ however in colloquial language it’s called ‘Baeng’, for example a ‘Twenty Baht Baeng’ or a ‘One Hundred Baht Baeng’.

เก้าแต้ม: งั้น เลา(เรา)เอาเงินหรือธนบัตรที่เก็บได้ไปซื้อปลากินกันดีกว่า
Kao Taem: In that case, let’s take the money or ‘Ta-na-bat’ that we’ve just picked up and go buy some fish to eat.

ผู้บรรยาย: ธนบัตร หมายถึง เงินที่เป็นกระดาษมีค่า หรือราคาแตกต่างกัน ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
Narrator: A ‘Ta-na-bat’ means paper money with different value or denominations which can be used to legally settle debts.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘Ta-na-bat’ (ธนบัตร) is basically the formal word for a banknote.

A ‘Baeng’ (แบงก์) is basically the informal / colloquial word for a banknote. It is an English loanword however instead of borrowing the entire word ‘banknote’, only the first part of the word is borrowed, i.e. ‘bank’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 105: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 104: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รังนก
Narrator: Episode – ‘Rang nok’.

เก้าแต้ม: พี่เก่งกับพี่ก้อยเค้า(เขา)กินขนมอะไล(ไร)กันน่ะ
Kao Taem: What candy is Pee Geng and Pee Goi eating?

สีสวาด: กินขนมรังนกจ้ะ
Si Sawat: They’re eating ‘Ka-nom rang nok’.

วิเชียรมาศ: เอ๊ะ รังนก ชั้น(ฉัน)เคยเห็นแบบเป็นขวด แต่ที่พี่เก่งกับพี่ก้อยกินทำไมเป็นเส้นๆ หรือว่าเอารังนกมาจริงๆ มาทำขนม
Wi-chian maat: Whaat?? ‘Rang nok’? I’ve only ever seen it in bottled form but why is the thing that Pee Geng and Pee Goi are eating, in the form of strips? Or was an actual ‘Rang nok’ used to make the candy?

สีสวาด: อ๋อ รังนกที่เป็นขวด เค้า(เขา)เอามาจากน้ำลายของนกนางแอ่นเอามาต้มใส่น้ำตาล ส่วนขนมรังนกเป็นขนมที่ใช้มันเทศหรือเผือกหั่นเป็นเส้นฝอยๆ ทอดสุกคลุกกับน้ำตาลเคี่ยวจัดเป็นกองๆ ดูแล้วคล้ายรังนกจริงๆ จ้ะ
Si Sawat: Ah! The ‘Rang nok’ that is in bottled form is made from boiling the saliva of swiftlets, with sugar added in whereas ‘Ka-nom rang nok’ is a candy made by cutting sweet potato or taro into thin strips, deep frying them in stacks, in hot boiling oil, with sugar mixed in. They really do look like actual ‘Rang nok’-s.

ผู้บรรยาย: รังนก เป็นสิ่งที่นกทำขึ้นเพื่ออยู่อาศัยหรือฟักไข่ เป็นของกินที่เชื่อว่าเป็นของบำรุงร่างกาย และเป็นชื่อขนมชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายกับรังนกที่อยู่บนต้นไม้
Narrator: A ‘Rang nok’ is something that birds build to live or for laying eggs in, is something that you eat which is believed to have health benefits and is the name of a type of candy with an appearance resembling the ‘Rang nok’-s found in trees.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Rang’ (รัง) basically means ‘(a) nest’ and ‘Nok’ (นก) means ‘(a) bird’. So ‘Rang nok’ (รังนก) literally means ‘(a) bird’s nest’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 104: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 103: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน หมอ
Narrator: Episode – ‘Mor’.

เก้าแต้ม: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อขับรถพาพี่เก่งออกจากบ้าน เย็นแล้วไม่รู้ไปไหนกันเนาะ
Kao Taem: Just now I saw Dad taking Pee Geng out somewhere by car. It’s already evening, I have no idea where they went.

สีสวาด: พี่เก่งเค้า(เขา)ปวดฟันน่ะ คุณพ่อก็เลยพาไปหาหมอฟัน
Si Sawat: Pee Geng has a toothache, so Dad took him to the ‘Mor fan’

เก้าแต้ม: หมอฟันเนี่ยะ(นี่อ่ะ) เค้า(เขา)รักษาฟันใช่ม้า(ไหม)
Kao Taem: This ‘Mor fan’ person, he provides treatment for teeth, right?

สีสวาด: ก็ใช่นะซิ(สิ)
Si Sawat: That’s right!

เก้าแต้ม: ถ้าหยั่งงั้น(อย่างนั้น) หมอผีที่เห็นในทีวี(โทรทัศน์)ก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีอ่ะสินะ
Kao Taem: If that’s the case, the job of a ‘Mor pee’, the one you would see on TV (television), must be to provide treatment for ‘Pee’-s. Right?

สีสวาด: ผีที่ไหนจะป่วยจนต้องรักษา คำว่า หมอ น่ะ นอกจากจะหมายถึง ผู้ตรวจรักษาโรค เช่น หมอฟัน หมอเด็กแล้ว ยังหมายถึง ผู้รู้ ผู้ชำนาญด้วย อย่าง หมอผี น่ะ ก็หมายถึง ผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยง ควบคุม ใช้งาน และปราบผีได้จ้ะ ไม่ใช่หมอรักษาผี
Si Sawat: There are no ‘Pee’-s that will fall sick and require treatment! The word ‘Mor’ does not only mean ‘(a) person who treats diseases’, for example ‘Mor fan’ and ‘Mor dek’. It can also mean ‘(a) person who knows a lot about a particular thing or an expert’, for example ‘Mor pee’, which means a person who is believed to possess the power to keep, control, exploit and exorcize ‘Pee’-s, and not a ‘Mor’ who treats ‘Pee’-s.

เก้าแต้ม: อ๋อ หยังงี้(อย่างนี้)นี่เอง เหมียว
Kao Taem: Aah! I see! Meow!

ผู้บรรยาย: หมอ นอกจากจะหมายถึง ผู้ตรวจรักษาโรค เช่น หมอฟัน หมอเด็กแล้ว ยังหมายถึง ผู้รู้ ผู้ชำนาญ เช่น หมองู หมอนวด หมอผี
Narrator: ‘Mor’ not only means a person who treats diseases, for example ‘Mor fan’ and ‘Mor dek’, it also means a guru or an expert, for example ‘Mor ngoo’, ‘Mor nuat’ and ‘Mor pee’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Mor’ (หมอ) is a semi-formal word, meaning ‘(a) doctor’. ‘Mor fan’ (หมอฟัน) basically means ‘(a) dentist’ (literally a ‘teeth doctor’). ‘Mor dek’ (หมอเด็ก) basically means ‘(a) pediatrician’ (literally a ‘children doctor’).

‘Pee’ (ผี) basically means ‘(a) spirit or ghost’ however ‘Mor pee’ means ‘(a) shaman’. ‘Mor ngoo’ (หมองู) basically means ‘(a) snake charmer’. ‘Mor nuat’ means ‘(a) masseuse’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 103: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 102: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กรวดน้ำ
Narrator: Episode – ‘Gruat naam’.

ก้อย: วันนี้ก้อยช่วยคุณแม่เตรียมของตักบาตรด้วยน้า(นะ)พี่เก่ง
Goi: Pee Geng! Today I helped Mum prepare for ‘Dtak baat’, you know?!

เก่ง: ดีจังเลย พี่ตื่นช้าไปนิด ตั้งใจจะช่วยคุณแม่ด้วย เลยไม่ทันเลย
Geng: That’s great! I wanted to help Mum too but I woke up a bit late so I couldn’t make it in time.

ก้อย: พระมาแล้วๆ
Goi: The monk is here! The monk is here!

เก่ง: นิมนต์ครับท่าน
Geng: ‘Ni-mon’, Father.

เก่ง: ก้อย มากรวดน้ำกัน
Geng: Goi! Let’s ‘Gruat naam’ together.

วิเชียรมาศ: พี่เก่งพี่ก้อยเค้า(เขา)เทน้ำทิ้งทำไมน่ะ
Wi-chian maat: Why are Pee Geng and Pee Goi pouring away the water?

สีสวาด: ไม่ได้เทน้ำทิ้ง เค้า(เขา)เรียกว่า กรวดน้ำจ้ะ เป็นการเทน้ำลงดินเพื่อให้แม่พระธรณีนำกุศลผลบุญนี้ไปสู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
Si Sawat: They’re not just pouring the water away. People call it a ‘Gruat naam’ (กรวดน้ำ) ritual. It’s the pouring of (ceremonial) water on the ground so that Mother Earth will transfer merit to the spirits of the deceased.

ผู้บรรยาย: กรวดน้ำ คือ การแผ่ส่วนบุญที่ได้ทำไปด้วยวิธีหลั่งน้ำลงดิน
Narrator: ‘Gruat naam’ (กรวดน้ำ) is the giving away of the merit that is derived from the libation.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Gruat naam’ (กรวดน้ำ) means ‘(to) pour ceremonial water’ (basically a libation).

‘Dtak baat’ (ตักบาตร) basically means to give alms to monks (by literally putting offerings into a monk’s bowl).

‘Ni-mon’ (นิมนต์) is basically an invitation given to a monk.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 102: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 101: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กุฏิ
Narrator: Episode – ‘Gu-dti’.

สีสวาด: นานๆ มาเดินเล่นในวัดที รู้สึกสบายใจดีนะ
Si Sawat: It’s been quite a while since I’ve been here, so I feel happy and glad that I’m here now taking a leisurely walk around the temple.

วิเชียรมาศ: อื้ม ชั้น(ฉัน)ก็รู้สึกเหมือนกันเลย
Wi-chian maat: Yup, I feel the exact same way.

วิเชียรมาศ: พระท่านขยันจัง กวาดวัดสะอาดเชียว สีสวาดดูบ้านหลังเล็กๆ นี้สิ น่ารักดีน้า(นะ) เป็นบ้านของใครหลอ(หรือ) มีตั้งหลายหลังแน่ะ
Wi-chian maat: The monks are very hardworking, sweeping the temple so clean. Si Sawat, look at these little houses. There’re really quaint. Whose houses are they? There’re so many of them.

สีสวาด: อ๋อ เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรน่ะ ที่อาศัยของพระเณรเค้า(เขา)ไม่เรียกว่าบ้านหรอก เค้า(เขา)เรียกว่า กุฏิ
Si Sawat: Ah! They’re the living quarters of the monks and novice monks. The place where monks and novice monks stay are not called houses but ‘Gu-dti’ instead.

ผู้บรรยาย: กุฏิ เขียน ก ไก่ สระอุ ฏ ปฏัก สระอิ คือ เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่ นิยมอ่านว่า กุ–ติ
Narrator: ‘Gu-dti’: spelled ‘Gor-gai’, ‘Sa-ra u’, ‘Dtor bpa-dtak’, and ‘Sa-ra i’, is a house or building for monks and novice monks to stay in, and the favored way of reading it is as ‘Gu-dti’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 101: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode One Hundred: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน คำที่ใช้ ขิงก็ราข่าก็แรง
Narrator: Episode – ‘[]’

เก่ง: วันเนียะ(นี้อ่ะ)ข้างบ้านเค้า(เขา)ทะเลาะกัน พ่อบอกว่า พอกันทั้งคู่ ขิงก็ราข่าก็แรง
Geng: Today, our neighbors got into a fight. Dad said that both parties were the same: ‘King gor raa, kaa gor raeng’.

ก้อย: เค้า(เขา)ทะเลาะเรื่องอะไรล่ะ
Goi: What were they fighting about?

เก่ง: ก็แค่กิ่งไม้บ้านนึง(หนึ่ง)ล้ำเข้าไปอีกบ้านนึง(หนึ่ง)
Geng: It was about the tree branch of one house encroaching onto the land of another house.

ก้อย: แล้วยังไงล่ะ
Goi: So what of it?

เก่ง: บ้านที่กิ่งไม้ล้ำเข้าไปบอกว่า ถ้าไม่ตัด เดี๋ยวเค้า(เขา)จะตัดเอง เจ้าของต้นไม้เค้า(เขา)บอกว่า ก็ลองตัดซี่(สิ) มีเรื่องแน่
Geng: The owner of the land that the branch encroached on, said that if it is not cut, then he will cut it himself. The owner of the tree said to go ahead and try and cut it. There’ll be hell to pay!

ก้อย: ต้นไม้ของเค้า(เขา) เค้า(เขา)ก็ต้องตัดไม่ให้ไปรกบ้านคนอื่นสิ
Goi: It’s his tree. He must cut it (the branch) and not let it mess up other people’s houses.

เก่ง: เออ เฮอะๆ (เสียงหัวเราะ) ใช่ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมพูดกันดีๆ จะต่อยกัน เห็นคนแถวเนียะ(นี้อ่ะ)ออกมาดูกันเต็มเลย แต่ไม่เห็นใครห้ามซัก(สัก)คน
Geng: Tee hee (sound of laughter)! Indeed! Both parties were not willing to talk nicely and wanted to get into a fist fight. The people around here came out and formed a big crowd to watch but I didn’t see anyone trying to stop or beak up the fight.

ก้อย: มิน่าหล่ะ พ่อถึงบอกว่า ขิงก็ราข่าก็แรง
Goi: It’s no wonder that Dad said, ‘King gor raa, kaa gor raeng’.

เก่ง: ก็นั่นน่ะซี(สิ) อารมณ์ร้อนทั้งคู่ แย่จัง โลกร้อน ผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
Geng: That’s just it! There were heated emotions on both sides. It was terrible! The world is heating up (global warming), so grown-ups are getting really heated up (angry).

ก้อย: พี่เก่ง อย่าว่าผู้ใหญ่ ไม่ดีนะ
Goi: Pee Geng. Don’t criticize grown-ups! It’s not good, OK?!

ผู้บรรยาย: ขิงก็ราข่าก็แรง เป็นสำนวนหมายถึง ร้ายพอกัน หรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
Narrator: ‘King gor raa, kaa gor raeng’ is a saying which means that both parties are equally belligerent or neither party is willing to back down nor give way.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode One Hundred: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Nine: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน โป๊ะไฟ – โป๊ะดักปลาทะเล
Narrator: Episode – ‘Bpo fai’ – ‘Bpo dak bplaa ta-lay’.

สีสวาด: เก้าแต้ม! ลงมาจากโต๊ะเดี่ยว(เดี๋ยว)นี้นะ ระวังจะทำโป๊ะแตกล่ะ
Si Sawat: Kao Team! Get down from the table this instant! And be careful not to break the ‘Bpo’.

เก้าแต้ม: โป๊ะอะไรอ่ะ ไม่เห็นมีซัก(สัก)หน่อย
Kao Taem: What ‘Bpo’ are you talking about?! I don’t see any ‘Bpo’ anywhere around here.

สีสวาด: ก็เป้าไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นไง
Si Sawat: It’s the light covering that’s on the table!

เก้าแต้ม: เนี่ยะ(นี่อ่ะ)หลอ(หรือ)โป๊ะ ไม่เห็นเหมือนโป๊ะที่เค้า(เขา)เอาไว้ดักปลาในทะเลเลย
Kao Taem: You call this a ‘Bpo’? It doesn’t look like the ‘Bpo’ that people use to trap fish in the sea at all.

วิเชียรมาศ: แหม ทำเป็นเก่ง ของง่ายๆ ใกล้ตัวไม่รู้จัก ไปรู้จักของที่อยู่ไกลตัวที่ทะเลโน่น
Wi-chian maat: Wow! What a show-off! You don’t know the simple things that are around us but you know the thing that’s far away in yonder sea.

เก้าแต้ม: สีสวาด ช่วยบอกหน่อยซี่(สิ) ไหนๆ โป๊ะไฟอยู่ไหน
Kao Taem: Si Sawat! Pray tell! Where is this ‘Bpo fai’ you’ve been talking about?

สีสวาด: ที่ครอบหลอดไฟนี่แหละ เค้า(เขา)เอาไว้บังแสงไฟไม่ให้กระจายออกไป
Si Sawat: It’s the covering for the light bulb. People use it to shade light and not let it diffuse.

เก้าแต้ม: โธ่เอ๊ย เห็นอยู่ทุกวันไม่ยักกะรู้จัก
Kao Taem: Sheesh! I see it everyday and I don’t even know what it is.

วิเชียรมาศ: แล้วที่รู้ว่ารู้จักล่ะ มันคืออะไร
Wi-chian maat: Well, what about the thing that you DO know?! What is it?

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)รู้จักแต่โป๊ะดักปลาในทะเล เค้า(เขา)เอาเสาไม้มาปักๆ เพื่อดักจับปลาที่ว่ายเข้าไป
Kao Taem: I only know the ‘Bpo dak bplaa’ in the sea. People drive stakes into the seabed to form a trap to catch the fish that swim into it.

วิเชียรมาศ: โอ้ย อธิบายอะไรก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจเลย โป๊ะดักปลามันมีรูปร่างหน้าตายังไง(อย่างไร)
Wi-chian maat: Geesh! What kind of explanation is that? I don’t get it at all! What does a ‘Bpo dak bplaa’ look like?

ผู้บรรยาย: โป๊ะดักปลา ทำด้วยเสาไม้ปักเป็นวง มีประตูตรงกลาง สองข้างทางเข้าใช้ไม้ปักเรียงกันออกไปเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาในโป๊ะ โป๊ะไฟ คือ ที่ครอบตะเกียงหรือหลอดไฟเพื่อบังลมหรือบังคับแสงไฟ
Narrator: A ‘Bpo dak bplaa’ is formed by using wooden stakes to form a circle, with a doorway in the middle. Stakes are driven in in rows along both sides of the entrance to force the fish to swim into the ‘Bpo’. A ‘Bpo fai’ is a covering for a lantern or light bulb to shade or channel the light.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘Bpo dak bplaa’ (โป๊ะดักปลา) is basically a stake trap used for fishing.

A ‘Bpo fai’ (โป๊ะไฟ) is basically a lampshade.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Eight: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แกะ – แกละ
Narrator: Episode – ‘Gae’ – ‘Glae’.

สีสวาด: นี่พวกเรา มาเล่นตบแผละต่อคำกันมั้ย(ไหม) เอ้าฟังนะ ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ เสียงดังเปาะแปะ เปาะแปะ เรามาเล่นทายกัน เรามาเล่นทายกัน เด็กชายคนนั้นชอบไว้ผม…
Si Sawat: Hey you guys! Shall we play ‘Dtop plae’ and complete the sentence? Right, listen up! “‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. The sound ‘Bpor-bpae’, ‘Bpor-bpae’ rings out. Let’s play a guessing game. Let’s play a guessing game. That boy loves wearing a ‘Pom…’”

วิเชียรมาศ: ผมแกละ
Wi-chian maat: ‘Pom glae’.

สีสวาด: เธอเก่งมาก คิดได้เร็วจัง
Si Sawat: You’re brilliant! You answered very quickly.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ก็จะตอบหยั่งงั้น(อย่างนั้น)เหมือนกัน แต่วิเชียรมาศชิงตอบเซี้ยะ(เสีย)ก่อน เลยตอบไม่ทัน
Kao Taem: I was about to give the same answer, but Wi-chian maat beat me to it by answering first. I couldn’t respond in time.

สีสวาด: อ้าว แก้ตัวใหม่ก็แล้วกัน ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ เสียงดังเปาะแปะ เปาะแปะ เรามาเล่นทายกัน เรามาเล่นทายกัน เด็กชายคนนั้นเค้า(เขา)ชอบเลี้ยง…
Si Sawat: Alrighty then! Here’s your chance to redeem yourself. “‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. The sound ‘Bpor-bpae’, ‘Bpor-bpae’ rings out. Let’s play a guessing game. Let’s play a guessing game. That boy loves taking care of…’”

เก้าแต้ม: แกะ! ไชโย! ชั้น(ฉัน)ตอบได้แล้ว เด็กเลี้ยงแกะไง
Kao Taem: Gae! Hooray! I’ve answered it! It’s ‘Dek liang gae’, of course.

สีสวาด: นั่นสิ เก้าแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะรึเปล่า
Si Sawat: That’s it! Kao Taem is a ‘Dek liang gae’, right?

วิเชียรมาศ: ใช่ เก้าแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
Wi-chian maat: Right! Kao Team IS a ‘Dek liang gae’!

เก้าแต้ม: เปล่านี่ ชั้น(ฉัน)ไม่เคยเลี้ยงแกะเลยซัก(สัก)ตัวเดียว
Kao Taem: No, I’m not! I’ve never taken care of sheep before, not even one!

สีสวาด: เด็กเลี้ยงแกะนั่นหมายถึง คนที่พูดโกหก และไม่มีคนเชื่อ เป็นสำนวนเปรียบเทียบ
Si Sawat: ‘Dek liang gae’ means ‘(a) person who lies and no one believes a word he / she says’. It’s an idiom of comparison.

เก้าแต้ม: โอ๊ย ชั้น(ฉัน)ไม่เป็นหรอก เด็กเลี้ยงแกะอะไรนั่นน่ะ
Kao Taem: Hey! I’m NOT one of those whatchamacallit ‘Dek liang gae’, OK?!

ผู้บรรยาย: ผมแกละ หมายถึง ผมของเด็กผู้ชายที่มัดไว้เป็นกระจุกตรงแง่ศีรษะ เด็กเลี้ยงแกะเป็นสำนวน หมายถึง คนที่พูดโกหกหลอกลวงจนไม่มีคนเชื่อ
Narrator: ‘Pom glae’ means ‘(the) hair of a boy worn as a topknot, the type with twin tufts on both sides of the forehead’. ‘Dek liang gae’ is an idiom, meaning ‘(a) person who lies and deceives so much so that no one believes a word he / she says’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Dtop plae’ (ตบแผละ) is a type of children’s game with two children using their hands to pat each other’s hands and knees (see: จ๊ะทิงจา Ja Ting Ja).

‘Topknots’, or ‘Juk’ (จุก), as they are called in Thai, are basically little tufts of hair grown in the middle of the otherwise completely shaven head of Thai children. There is a centuries-old belief which still persists today, especially in the provinces, that a young child who is often feverish or chronically sick, or even accident-prone, can be cured by growing a topknot. There are various styles of topknot.

Thai Cat Cartoons

(Sources: Thai Ways by Denis Segaller and พิธีโกนจุก)

‘Dek liang gae’ (เด็กเลี้ยงแกะ) literally means ‘(a) shepherd’. ‘Dek liang gae’ (เด็กเลี้ยงแกะ) also refers to a comparative idiom, based on ‘The Boy Who Cried Wolf’, one of Aesop’s Fables.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
Older posts Newer posts