A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Author: Sean Harley (page 2 of 15)

Cat Cartoons Episode 133: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไม่ดูตาม้าตาเรือ
Narrator: Episode – To not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’.

วิเชียรมาศ: ละลัลลัลลา ละลัลลัลลัลลั้ลลา ละลั้ลลัลลาลัลลัลลา
Wi-chian maat: Lalalala Lalalalalala Lalalalalalala

เก้าแต้มและวิเชียรมาศ: แม๊ว เมี๊ยวว
Kao Taem and Wi-chian maat: Meow! Meowwww!!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม! เหยียบมาได้ ไม่ดูตาม้าตาเรือซะ(เสีย)เลย
Wi-chian maat: Kao Taem! You stepped on it (my tail)! You’re not ‘Doo(-ing) dtaa maa dtaa reua’ at all!

เก้าแต้ม: ม้าอะไรอยู่แถวนี้ล่ะ แล้วเรือน่ะมีตาที่ไหนกัน
Kao Taem: What ‘maa’ (horse) is around here then? And how is it possible for a ‘reua’ (boat / ship) to have ‘dtaa’ (eyes)?

วิเชียรมาศ: ไม่รับผิดแล้วยังจะมาเถียงอีก
Wi-chian maat: It’s bad enough that you’re not owning up to it, but you’re talking back to me too!

เก้าแต้ม: อา อา ขอโทษก็ได้ แต่ที่เนี่ยะ(นี่อ่ะ)ไม่มีม้า แล้วเรือก็ไม่มีตาจริง ๆ นะ
Kao Taem: Alright! Alright! I’m sorry then. But there are no ‘maa’-s (horses) around here and ‘reua’-s (boats / ships) really do not have ‘dtaa’-s (eyes).

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)ไม่ได้พูดถึงม้าที่เป็นสัตว์ ไม่ได้พูดถึงเรือที่เป็นพาหนะ แล้วก็ไม่ได้พูดถึงตาที่เป็นอวัยวะด้วย
Wi-chian maat: I’m not talking about the ‘maa’ (horse) that’s an animal. Nor am I talking about a ‘reua’ (boat / ship) that’s a vehicle. I’m also not talking about the ‘dtaa’ (eyes) that are organs (body parts).

เก้าแต้ม: โอ๊ย พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
Kao Taem: Sheeesh! I have no idea what you’re talking about!

วิเชียรมาศ: คำว่า ตา มาจาก ตา ของกระดานหมากรุก ส่วน เรือ และ ม้า ก็คือตัวหมากรุก รู้ซะ(เสีย)บ้างซี่(สิ)
Wi-chian maat: For your information, the word ‘dtaa’ comes from the ‘dtaa’ (square) of a chess board whereas ‘reua’ (rook) and ‘maa’ (knight) are the names of chess pieces.

ผู้บรรยาย: ไม่ดูตาม้าตาเรือ เป็นสำนวนหมายถึง เดินไม่ระมัดระวัง หรือไม่ดูให้รอบคอบ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ มีที่มาจากการเล่นหมากรุก
Narrator: “(To) not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’” is an idiomatic phrase, which comes from chess play, meaning ‘(to) make a move without due care and attention or without taking every relevant detail into consideration, may cause loss and damage’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 133: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 132: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน อุทธรณ์
Narrator: Episode – ‘Ut-ton’.

สีสวาดและวิเชียรมาศ: อื๋อ หือ อร่อยจังเล้ย(เลย)
Si Sawat and Wi-chian maat: Mmm-hmm. Soooo good!

สีสวาดและวิเชียรมาศ: เหมี่ยววว เมี้ยววว
Si Sawat and Wi-chian maat: Meow! Meowzaaa!

เก้าแต้ม: อ้าว หมดกัน ข้าวหกหมดเลย ขอให้พี่เก่งทำให้อีกได้มั้ย(ไหม)เนี่ย(นี่อะ)
Kao Taem: Yikes! All gone! Our food fell into the water. Can we make a request to Pee Geng to make us another one?

วิเชียรมาศ: ไม่ต้องมาอุทธรณ์เลย เธอทำหกก็ต้องอดกินน่ะซิ่(สิ)
Wi-chian maat: No need to ‘Ut-ton’! You made it fall off so you (or we)’ll just have to make do.

เก้าแต้ม: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุทรล่ะ อุทร แปลว่า ท้อง ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: So what’s it got to do with ‘U-ton’? ‘U-ton’ means ‘belly’, doesn’t it?

วิเชียรมาศ: อุทธรณ์ เขียน อ อ่าง สระอุ ท ทหาร ธ ธง ร เรือ ณ เณร การันต์ แปลว่า ขอให้พิจารณาใหม่ ไม่ใช่ อุทร ที่แปลว่า ท้อง
Wi-chian maat: ‘Ut-ton’, written ‘Or aang, sa-ra u, tor ta-haan, tor tong, ror reua, nor nayn gaa-ran’, means ‘(to) make an appeal’, not the ‘U-ton’ that means ‘belly’.

สีสวาด: อย่างคนที่แพ้คดีในศาลชั้นต้น เค้าก็ไปอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงกว่าให้พิจารณาใหม่ ศาลนี้เค้าก็เลยเรียกว่า ศาลอุทธรณ์
Si Sawat: Say for example, a person loses a case in a lower court and makes an appeal to a higher court for reconsideration. This court is called a Court of Appeal.

ผู้บรรยาย: อุทธรณ์ หมายถึง ร้องขอต่อผู้มีอำนาจตัดสินให้พิจารณาตัดสินใหม่ หรือร้องขอเรื่องอื่น ๆ ก็ได้
Narrator: ‘Ut-ton’ means ‘(to) make an appeal to one with the authority for reconsideration or it can also mean ‘(to) make a (serious / formal) request for something.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 132: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 131: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ลักปิดลักเปิด
Narrator: Episode – ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’.

เก่ง: ก้อย แปรงฟันดี ๆ ให้ถูกวิธีนะ แปรงขึ้นแล้วก็แปรงลง เดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนของพี่
Geng: Goi, brush your teeth properly, the correct way: move your brush in up-down strokes, otherwise you’ll end up like my friend.

ก้อย: เหมือนยังไง(อย่างไร)
Goi: End up in what way?

เก่ง: หมอฟันบอกว่า เค้า(เขา)มีเลือดออกตามไรฟัน เวลาแปรงฟันจะมีเลือดออกมาด้วย
Geng: The dentist said that there’s bleeding along the gumline around his teeth. When he brushes his teeth, there’s bleeding.

ก้อย: อ๋อ เป็นโรคเหงือกปิด ๆ เปิด ๆ ใช่มั้ย(ไหม) เลือดถึงได้ออกมาตามไรฟัน
Goi: Aha! That’d be the ‘Ngeuak-bpit-bpit-bpert-bpert’ disease, right? That’s why there’s bleeding along the gumline around his teeth.

เก่ง: เค้า(เขา)เรียก โรคลักปิดลักเปิด
Geng: People call it the ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ disease.

ก้อย: ก็เค้า(เขา)เขียน ลัก-ปิด-ลัก-เปิด นี่จ๊ะ
Goi: Well, it is written ‘Lak-bpit-lak-bpert’, you know?!

เก่ง: นั่นแหละ เค้า(เขา)เขียน ลัก-ปิด-ลัก-เปิด แต่เวลาอ่านจะอ่านว่า ลัก-กะ-ปิด-ลัก-กะ-เปิด
Geng: I know. It’s written ‘Lak-bpit-lak-bpert’, but when you’re reading it, it’s pronounced as ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’.

สีสวาด: ไหนเก้าแต้ม ยิงฟันให้ดูหน่อยซิ(สิ) เป็นโรคลักปิดลักเปิดรึเปล่า
Si Sawat: Hey, Kao Taem! Show us your teeth, then! Have you got ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ or not?

ผู้บรรยาย: ลักปิดลักเปิด เป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกน่วม เนื่องจากขาดวิตามินซี
Narrator: ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ is the name of a disease with bleeding along the gumline around one’s teeth and one’s gums becoming soft and friable as some of its symptoms, caused by a (prolonged) deficiency of vitamin C.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ disease (ลักปิดลักเปิด) here is referring to ‘scurvy’, specifically oral scurvy.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 131: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 130: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เปรอะเปื้อน
Narrator: Episode – ‘Bpruh bpeuan’.

สีสวาด: เก้าแต้ม ไปทำอะไรมา เนื้อตัวเปื้อนไปหมด
Si Sawat: Kao Taem! What have you been doing? Your body’s all soiled with dirt!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้มเนี่ยะ(นี่อ่ะ) ซนจริงจริ๊ง คงไปไล่จับหนูตรงที่รก ๆ หลังบ้านละซี่(สิ)
Wi-chian maat: Kao Taem here is extremely naughty! He’s probably been chasing after some mice in some messy spots behind the house!

เก้าแต้ม: แฮ่ะ ๆ ๆ ๆ (เสียงหัวเราะ) เดาเก่งนี่ ชั้น(ฉัน)วิ่งไล่หนูและจับหนูได้ด้วย แต่ต้องแลกกับเนื้อตัวเลอะเทอะเปอะเปื้อนหยั่งเงี้ยะ(อย่างนี้อ่ะ)
Kao Taem: Heh heh heh heh! Your guess was spot on. I’ve been chasing and catching mice, but at the expense of getting my body ‘Luh tuh’ ‘Bpuh bpeuan’ like this.

สีสวาด: เลอะเทอะแล้วอะไรอีกนะ พูดอีกทีซิ(สิ)
Si Sawat: ‘Luh tuh’ and what was it that came after that? Repeat it, already!

เก้าแต้ม: เลอะเทอะเปอะเปื้อน
Kao Taem: ‘Luh tuh’ ‘Bpuh bpeuan’.

สีสวาด: เก้าแต้มพูดคำควบกล้ำไม่ชัดอีกแล้ว
Si Sawat: Kao Taem is not pronouncing his consonant cluster properly, yet again!

วิเชียรมาศ: คำไหนล่ะ
Wi-chian maat: Which word is that?

สีสวาด: ก็คำว่า เปรอะเปื้อน ไง ไม่ใช่ เปอะเปื้อน
Si Sawat: Well, it’s the word ‘Bpruh bpeuan’, obviously! It should not be ‘Bpuh bpeuan’.

ผู้บรรยาย: เลอะเทอะเปรอะเปื้อน คำว่า เปรอะ ต้องออกเสียง ป ปลา ควบ ร เรือ ให้ชัดเจน
Narrator: The word ‘Bpruh’, in the phrase ‘Luh tuh’ ‘Bpruh bpeuan’, should be pronounced properly with a distinct ‘Bpor plaa’ – ‘ror reua’ consonant blend sound.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 130: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Thai Lyrics Translated: Live and Learn (อยู่ที่เรียนรู้)

เพลง : Live and Learn (อยู่ที่เรียนรู้)
ศิลปิน : กมลา สุขโกศล (Kamala Sukosol)

เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
On the day we arrive at a crossroad in life.

จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ
We may not have time to prepare our hearts

ความสุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน
Happiness or suffering: nobody knows when we’ll encounter it and to what extent we’ll be willing to accept the truths that we discover.

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
Coz life is what it is. Just as something can begin, so too can it end.

มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน
To be happy or to be disappointed, to laugh or to worry, these can happen everyday.

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
It’s down to consciously learning and accepting things in time.

อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
Live with things as they are, not as you dream they should be, and do all those things the best that you can.

สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล
Even when you’re happy, prepare yourself for the suffering that’d probably follow not too far behind.

จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว
So you’ll be well prepared when you need to face the suffering.

Stamp’s version: Live and Learn
Sek’s version: Live and Learn
Noi and Sek duet: Live and Learn
Pod Moderndog’s version: Live and Learn

Share Button

Cat Cartoons Episode 129: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ถั่วพู – ใบพลู
Narrator: Episode – ‘Tua-poo’ – ‘Bai ploo’.

สีสวาด: วันนี้เรามาเล่นทายกันมั้ย(ไหม) วันก่อนเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยทายชื่อผลไม้กัน วันนี้เรามาทายชื่อผักกันดีกว่า
Si Sawat: Today, let’s play a word game, shall we? The other day, I saw Pee Geng and Pee Goi coming up with names of fruits. Today, let’s do the names of vegetables.

วิเชียรมาศ: เอาชื่อถั่วดีมั้ย(ไหม) มีหลายอย่าง
Wi-chian maat: Let’s go with the names of beans, shall we? There’re many types.

เก้าแต้ม: อ้ะ ก็ได้ ไม่รู้ว่าชั้น(ฉัน)จะตอบได้มั้ย(ไหม)เนี่ยะ(นี่อ่ะ)
Kao Taem: Ah! I don’t know if I’ll be able to come up with any, you know?!

สีสวาด: เรามาผลัดกันบอกชื่อถั่วกันทีละชื่อนะ
Si Sawat: Let’s each take a turn giving the name of a (type of) bean.

วิเชียรมาศ: ถั่วฝักยาว
Wi-chian maat: ‘Tua-fak-yaao’.

สีสวาด: ถั่วงอก
Si Sawat: ‘Tua ngok’

เก้าแต้ม: ถั่วพลู
Kao Taem: ‘Tua ploo’.

สีสวาด: เก้าแต้มพูดผิด ถั่วพลู ไม่มี มีแต่ ถั่วพู
Si Sawat: Kao Taem, you’ve said it wrongly. There’s no such word as ‘Tua ploo’. There’s only a ‘Tua poo’.

เก้าแต้ม: อ้าว ก็วันก่อนชั้น(ฉัน)เห็นป้าแม้นแกบอกหลานว่า ไปเก็บใบพลูมาให้ป้ากินกับหมากหน่อย ชั้น(ฉัน)ก็นึกว่า ถั่วพลู ก็ออกเสียงเหมือน ใบพลู ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: Whaaat? Just the other day, I heard Paa Maen telling her nephew / niece / grandson / granddaughter to go and pick some ‘Bai ploo’-s for her to chew together with some ‘Maak’. So this made me think of ‘Tua ploo’. It should be pronounced like ‘Bai ploo’, shouldn’t it?

ผู้บรรยาย: ถั่วพู เป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักมีครีบตามยาวสี่ครีบ ส่วน ใบพลู เป็นใบของไม้เถาชนิดหนึ่ง มีรสเผ็ดร้อน ใช้กินกับหมากและทำยาได้
Narrator: ‘Tua poo’ is the name of a type of bean. The pod has four wings running lengthwise whereas ‘Bai ploo’ is the leaf of a type of vine. It tastes hot and is chewed together with ‘Maak’. And it can be used for medicinal purposes.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Tua-poo’ (ถั่วพู) means ‘winged bean’ (also known as ‘four-angled bean’ or ‘four-cornered bean’).

‘Bai ploo’ (ใบพลู) means ‘betel leaf’.

‘Tua-fak-yaao’ (ถั่วฝักยาว) means ‘yardlong bean’ (also known as ‘Chinese long bean’ or ‘snake bean’).

‘Tua ngok’ (ถั่วงอก) means ‘bean sprout’.

‘Maak’ (หมาก) means ‘areca nut’.

Many beginners translate ‘Tua’ (ถั่ว) wrongly as ‘nut’ when in fact it should be ‘bean’ (the RSD definition of ถั่ว is น. ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Leguminosae ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วเขียว [ Vigna radiata (L.) R. Wilczek] ถั่วเหลืองหรือถั่วแระ [ Glycine max (L.) Merr.]).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 129: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 128: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กันยา – กัญญา
Narrator: Episode – ‘Gan-yaa’ – ‘Gan-yaa’.

เก่ง: ก้อย มาดูรูปเพื่อน ๆ ของพี่นี่ซี่(สิ) คนเนี้ยะ(นี้อ่ะ)เค้า(เขา)ชื่อ กันยา เค้า(เขา)บอกว่าเค้า(เขา)เกิดเดือนกันยายน คุณพ่อคุณแม่เลยตั้งชื่อว่า กันยา แปลว่า นางงาม แล้วกันยาเพื่อนของพี่นี่ก็เป็นคนสวย น่ารักซะ(เสีย)ด้วย
Geng: Goi, come and take a look at this photo of my friend. This person here: her name is ‘Gan-yaa’. She said that she was born in the month of ‘Gan-yaa-yon’ (September), so her parents named her ‘Gan-yaa’, meaning ‘beauty queen’. And it just so happens that my friend ‘Gan-yaa’ is pretty. Lovable too.

ก้อย: ก้อยนึกออกแล้ว เพื่อนของก้อยคนนึง(หนึ่ง)ก็ชื่อ กัญญา แต่ไม่เห็นเขียนเหมือนเพื่อนพี่เก่งเลย เค้า(เขา)เขียนมี ญ หญิง สองตัว
Goi: I just remembered something. One of my friends is named ‘Gan-yaa’ but I don’t see it written the same way as your friend’s (name) is. Hers is written with two ‘Yor ying’-s.

เก่ง: กัญญา เขียน ญ หญิง สองตัวก็แปลว่า นางงาม เหมือนกัน แต่เป็นคำที่มาจากคนละภาษา
Geng: ‘Gan-yaa’, written with two ‘Yor ying’-s, has the same meaning of ‘beauty queen’ but comes from a separate and different language.

สีสวาด: ชื่ออาจเขียนต่างกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน เมื่อเป็นชื่อเฉพาะ ต้องดูให้ดีว่าชื่อของเค้า(เขา)เขียนอย่างไร และออกเสียงว่าอย่างไร ก็ต้องเขียนและออกเสียงตามนั้น
Si Sawat: Names may be written differently but are pronounced the same way. When it comes to someone’s name, you must pay particular attention to how his / her name is written and how it is pronounced, and make sure that you write and pronounce it accordingly.

ผู้บรรยาย: คำว่า กันยา และ กัญญา มีความหมายเหมือนกันคือ นางงาม สาวรุ่น สาวน้อย และเขียนได้สองอย่าง
Narrator: The words ‘Gan-yaa’ and ‘Gan-yaa’ have the same meaning, that is ‘beauty queen, girl, and young woman’ and can be written two different ways.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 128: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 127: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ประเจิดประเจ้อ
Narrator: Episode – ‘Bpra-jert-bpra-jer’.

เก่ง: แต่งตัวโป๊จังเลย ว๊า ทำตัวประเจิดประเจ้อจัง ไม่น่าดูเลยน้า(นะ)
Geng: She’s dressed too provocatively! Sheesh! She’s acting ‘Bpra-jert-bpra-jer’. I can’t bear to look!

ก้อย: ครูที่โรงเรียนบอกว่า เดี่ยว(เดี๋ยว)นี้สังคมเราเปลี่ยนไปมาก คนชอบทำตัวประเจิดประเจ้อในที่สาธารณะ เป็นสิ่งที่ไม่ดี
Goi: My school teachers said that nowadays, society has changed so much. People like to act ‘Bpra-jert-bpra-jer’ in public. This is not good.

วิเชียรมาศ: ปะเจิดปะเจ้อ เนี่ยะ(นี่อ่ะ) เป็นยังไง(อย่างไร)น้า(นะ) โป๊หลอ(หรือ)
Wi-chian maat: So what would be considered ‘Bpa-jert-bpa-jer’? Wearing something that is too revealing?

สีสวาด: ก็ทำนองนั้นแหละ แต่ว่าคำเนี๊ยะ(นี้อ่ะ)เค้า(เขา)ใช้ว่า ประเจิดประเจ้อ ไม่ใช่ ปะเจิดปะเจ้อ
Si Sawat: Something along those lines but the word that people use is ‘Bpra-jert-bpra-jer’, not ‘Bpa-jert-bpa-jer’.

วิเชียรมาศ: แล้วในโทรทัศน์เนี่ยะ(นี่อ่ะ) เค้า(เขา)เดินกอดกัน นี่ก็ปะเจิด เอ๊ย ไม่ใช่
ประเจิดประเจ้อ ใช่มั้ย(ไหม) เห็นพี่เก่งพูดเมื่อกี๊ (เมื่อกี้)
Wi-chian maat: So what about those (couples) who walk with their arms around each other on TV? This would be considered ‘Bpa-jert’… Oops! That’s not it. It should be ‘Bpra-jert-bpra-jer’, right? I heard Pee Geng pronounce it that way just a moment ago.

สีสวาด: ใช่จ้ะ
Si Sawat: That’s correct!

วิเชียรมาศ: เมื่อวันก่อน เดินไปหาเก้าแต้ม เห็นผู้ชายคนนึง(หนึ่ง)ยืนฉี่อยู่ริมถนน หยั่งเงี้ยะ(อย่างนี้อ่ะ)เรียก ประเจิดประเจ้อ ได้รึเปล่า
Wi-chian maat: The other day, while I was on my way to look for Kao Taem, I saw a man peeing on the side of the road. Would this be considered acting ‘Bpra-jert-bpra-jer’?

สีสวาด: นี่แหละ ประเจิดประเจ้อ ทีเดียวหละ
Si Sawat: This (act) is exactly would be considered ‘Bpra-jert-bpra-jer’!

ผู้บรรยาย: ประเจิดประเจ้อ คือ การกระทำสิ่งที่ควรทำในที่มิดชิดเป็นการส่วนตัว แต่ไปทำในที่สาธารณะ
Narrator: ‘Bpra-jert-bpra-jer’ are acts that should only be carried out in completely private places but are instead carried out in public.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Bpra-jert-bpra-jer’ (ประเจิดประเจ้อ), used as an adverb, basically means ‘indecently’ (used loosely i.e. in a very general way, without recourse to specific meanings).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 127: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 126: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน สาธารณะ
Narrator: Episode – ‘Saa-taa-ra-na’

วิเชียรมาศ: สวนสาธารณะ สีสวาด เราเข้าไปเดินเล่นในสวนกันมั้ย(ไหม)
Wi-chian maat: ‘Suan saa-taa-ra-na’. Si Sawat, shall we take a walk in the park?

สีสวาด: ไปซี่(สิ)
Si Sawat: Let’s go!

วิเชียรมาศ: มีคนมาออกกำลังกาย มาพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะ
Wi-chian maat: There are lots of people here who’ve come to exercise, and to relax.

สีสวาด: ก็สวนสาธารณะเนี่ยะ(นี่อ่ะ) ใคร ๆ ก็มาใช้บริการได้
Si Sawat: Well, this is a ‘Suan saa-taa-ra-na’ after all. Anyone can come and use the facilities herein.

วิเชียรมาศ: นี่ก็โทรศัพท์สาธารณะ คำว่า สาธารณะ เนี่ยะ(นี่อ่ะ) ทำไมมีหลายอย่างจังเลย สาธารณะ แปลว่าอะไรหลอ(หรือ)
Wi-chian maat: This here is a ‘Toh-ra-sap saa-taa-ra-na’. Where are there so many (places and) things that are ‘Saa-taa-ra-na’? What does ‘Saa-taa-ra-na’ mean?

สีสวาด: สาธารณะ ก็แปลว่า ทั่ว ๆ ไป ใคร ๆ ก็สามารถใช้บริการได้ อย่างเช่น สวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ สุขาสาธารณะ นี่ไง
Si Sawat: ‘Saa-taa-ra-na’ basically means (that the) general (public i.e.) anyone can use it, for example ‘Suan saa-taa-ra-na’, ‘Toh-ra-sap saa-taa-ra-na’, and ‘Su-kaa saa-taa-ra-na’.

วิเชียรมาศ: อ๋อ อะไรที่มีชื่อว่า สาธารณะ ก็หมายถึง ใครใช้ก็ได้ใช่มั้ย(ไหม)
Wi-chian maat: Oh, I see! Any place or thing that is called ‘Saa-taa-ra-na’ means that anyone can use the same, right?

สีสวาด: ใช่แล้ว
Si Sawat: That’s right!

ผู้บรรยาย: สาธารณะ หมายถึง สิ่งที่คนทั่วไปใช้ร่วมกันได้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ ดังนั้น ถ้าจะใช้สถานที่หรือสิ่งของสาธารณะ ก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คนอื่นใช้ด้วย
Narrator: ‘Saa-taa-ra-na’ means a (place or) thing that (the) general (public) can be used communally and is not owned by any specific person(s). So when you use a ‘Saa-taa-ra-na’ place or thing, you should help look after it so that other people can use it too.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Saa-taa-ra-na’ (สาธารณะ) basically means ‘public’ and ‘Suan saa-taa-ra-na’ (สวนสาธารณะ), ‘Toh-ra-sap saa-taa-ra-na’ (โทรศัพท์สาธารณะ), and ‘Su-kaa saa-taa-ra-na’ (สุขาสาธารณะ) mean ‘public parks’, ‘public telephones’, and ‘public toilets’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 126: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 125: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กรรม – กำ
Narrator: Episode – ‘Gam’ – ‘Gam’.

เก้าแต้ม: หืม ฟุดฟิด ๆ ฮืม อะไรหอม ๆ อยู่แถวนี้น้า ฟุดฟิด ๆ (ดมกลิ่น) อืม เอ๊ย เจอแล้ว ปลาทูนี่เอง ไม่มีฝาปิดแสดงว่าแมวกินได้ ขอบคุณนะคร้าบ(ครับ)เจ้านาย อุ๊ย อู๊ย โอโหย เจ็บ
Kao Taem: Hmm. Sniff, sniff. Hmm, what’s smelling so good around here? Hmm. Aha! Found it! Why, it’s a mackerel! It’s not covered by a food cover so it looks like a cat is allowed to eat it. Thanks, chief! Ouch! Ouch! Oww! That hurts!

สีสวาด: เก้าแต้ม จะเอาปลาไปกินเหรอ(หรือ)เนี่ยะ(นี่อ่ะ) พี่ก้อยเค้า(เขา)ใส่จานไว้ จะคลุกให้พวกเรา เธอจะเอาไปกินคนเดียวหรอ(หรือ) กรรมตามทันเห็นมั้ย(ไหม) จานตกลงหัวเลย
Si Sawat: Kao Taem! You were going to take the fish away to eat it, weren’t you?! Pee Goi put it on a plate because he’s going to mix it (with rice) for us to eat. You were going to have it all to yourself, weren’t you?! See? What goes around comes around: the plate fell on your head.

เก้าแต้ม: โอ๊ย กำ ๆ แบ ๆ อะไรอ่ะ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
Kao Taem: Sheesh! What’s with all this ‘Gam gam’, ‘Bae bae’? I have no idea what you’re talking about.

สีสวาด: ไม่ใช่ กำ ๆ แบ ๆ หยั่งนั้น(อย่างนั้น) กรรม ที่ชั้นพูดเขียน ก ไก่ ร หัน ม ม้า หมายถึง การกระทำที่ส่งผล เมื่อทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดี แต่ถ้าทำดีก็ได้ผลดี
Si Sawat: It’s not ‘Gam gam’, ‘Bae bae’ in that sense. The ‘Gam’ that I’m talking about is written ‘Gor gai, ror han, mor maa’, meaning ‘one’s actions or behavior will eventually have consequences for one’. When you do something bad, then bad things will happen to you. But if you do something good, then good things will happen to you.

ผู้บรรยาย: คำว่า กรรม เขียน ก ไก่ ร หัน ม ม้า หมายถึง การกระทำที่ส่งผลให้ตามที่ทำ ส่วน กำ เขียน ก ไก่ สระอำ หมายถึง อาการที่งอนิ้วทั้งหมดจดอุ้งมือ
Narrator: The word ‘Gam’, written ‘Gor gai, ror han, mor maa’, means ‘what goes around comes around’ whereas ‘Gam’, written ‘‘Gor gai, sara am’, means the state where your fingers are curled, and the finger tips are clenched into your palm.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 125: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
Older posts Newer posts