รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน หมอ
Narrator: Episode – ‘Mor’.

เก้าแต้ม: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อขับรถพาพี่เก่งออกจากบ้าน เย็นแล้วไม่รู้ไปไหนกันเนาะ
Kao Taem: Just now I saw Dad taking Pee Geng out somewhere by car. It’s already evening, I have no idea where they went.

สีสวาด: พี่เก่งเค้า(เขา)ปวดฟันน่ะ คุณพ่อก็เลยพาไปหาหมอฟัน
Si Sawat: Pee Geng has a toothache, so Dad took him to the ‘Mor fan’

เก้าแต้ม: หมอฟันเนี่ยะ(นี่อ่ะ) เค้า(เขา)รักษาฟันใช่ม้า(ไหม)
Kao Taem: This ‘Mor fan’ person, he provides treatment for teeth, right?

สีสวาด: ก็ใช่นะซิ(สิ)
Si Sawat: That’s right!

เก้าแต้ม: ถ้าหยั่งงั้น(อย่างนั้น) หมอผีที่เห็นในทีวี(โทรทัศน์)ก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีอ่ะสินะ
Kao Taem: If that’s the case, the job of a ‘Mor pee’, the one you would see on TV (television), must be to provide treatment for ‘Pee’-s. Right?

สีสวาด: ผีที่ไหนจะป่วยจนต้องรักษา คำว่า หมอ น่ะ นอกจากจะหมายถึง ผู้ตรวจรักษาโรค เช่น หมอฟัน หมอเด็กแล้ว ยังหมายถึง ผู้รู้ ผู้ชำนาญด้วย อย่าง หมอผี น่ะ ก็หมายถึง ผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยง ควบคุม ใช้งาน และปราบผีได้จ้ะ ไม่ใช่หมอรักษาผี
Si Sawat: There are no ‘Pee’-s that will fall sick and require treatment! The word ‘Mor’ does not only mean ‘(a) person who treats diseases’, for example ‘Mor fan’ and ‘Mor dek’. It can also mean ‘(a) person who knows a lot about a particular thing or an expert’, for example ‘Mor pee’, which means a person who is believed to possess the power to keep, control, exploit and exorcize ‘Pee’-s, and not a ‘Mor’ who treats ‘Pee’-s.

เก้าแต้ม: อ๋อ หยังงี้(อย่างนี้)นี่เอง เหมียว
Kao Taem: Aah! I see! Meow!

ผู้บรรยาย: หมอ นอกจากจะหมายถึง ผู้ตรวจรักษาโรค เช่น หมอฟัน หมอเด็กแล้ว ยังหมายถึง ผู้รู้ ผู้ชำนาญ เช่น หมองู หมอนวด หมอผี
Narrator: ‘Mor’ not only means a person who treats diseases, for example ‘Mor fan’ and ‘Mor dek’, it also means a guru or an expert, for example ‘Mor ngoo’, ‘Mor nuat’ and ‘Mor pee’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Mor’ (หมอ) is a semi-formal word, meaning ‘(a) doctor’. ‘Mor fan’ (หมอฟัน) basically means ‘(a) dentist’ (literally a ‘teeth doctor’). ‘Mor dek’ (หมอเด็ก) basically means ‘(a) pediatrician’ (literally a ‘children doctor’).

‘Pee’ (ผี) basically means ‘(a) spirit or ghost’ however ‘Mor pee’ means ‘(a) shaman’. ‘Mor ngoo’ (หมองู) basically means ‘(a) snake charmer’. ‘Mor nuat’ means ‘(a) masseuse’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 103: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).