รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รังนก
Narrator: Episode – ‘Rang nok’.

เก้าแต้ม: พี่เก่งกับพี่ก้อยเค้า(เขา)กินขนมอะไล(ไร)กันน่ะ
Kao Taem: What candy is Pee Geng and Pee Goi eating?

สีสวาด: กินขนมรังนกจ้ะ
Si Sawat: They’re eating ‘Ka-nom rang nok’.

วิเชียรมาศ: เอ๊ะ รังนก ชั้น(ฉัน)เคยเห็นแบบเป็นขวด แต่ที่พี่เก่งกับพี่ก้อยกินทำไมเป็นเส้นๆ หรือว่าเอารังนกมาจริงๆ มาทำขนม
Wi-chian maat: Whaat?? ‘Rang nok’? I’ve only ever seen it in bottled form but why is the thing that Pee Geng and Pee Goi are eating, in the form of strips? Or was an actual ‘Rang nok’ used to make the candy?

สีสวาด: อ๋อ รังนกที่เป็นขวด เค้า(เขา)เอามาจากน้ำลายของนกนางแอ่นเอามาต้มใส่น้ำตาล ส่วนขนมรังนกเป็นขนมที่ใช้มันเทศหรือเผือกหั่นเป็นเส้นฝอยๆ ทอดสุกคลุกกับน้ำตาลเคี่ยวจัดเป็นกองๆ ดูแล้วคล้ายรังนกจริงๆ จ้ะ
Si Sawat: Ah! The ‘Rang nok’ that is in bottled form is made from boiling the saliva of swiftlets, with sugar added in whereas ‘Ka-nom rang nok’ is a candy made by cutting sweet potato or taro into thin strips, deep frying them in stacks, in hot boiling oil, with sugar mixed in. They really do look like actual ‘Rang nok’-s.

ผู้บรรยาย: รังนก เป็นสิ่งที่นกทำขึ้นเพื่ออยู่อาศัยหรือฟักไข่ เป็นของกินที่เชื่อว่าเป็นของบำรุงร่างกาย และเป็นชื่อขนมชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายกับรังนกที่อยู่บนต้นไม้
Narrator: A ‘Rang nok’ is something that birds build to live or for laying eggs in, is something that you eat which is believed to have health benefits and is the name of a type of candy with an appearance resembling the ‘Rang nok’-s found in trees.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Rang’ (รัง) basically means ‘(a) nest’ and ‘Nok’ (นก) means ‘(a) bird’. So ‘Rang nok’ (รังนก) literally means ‘(a) bird’s nest’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 104: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).