รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ผัดไทย
Narrator: Episode – ‘Pat Tai’.

ก้อย: พี่เก่ง จะไปไหนเหรอ(หรือ)จ๊ะ
Goi: Pee Geng, where are you going?

เก่ง: พี่จะไปซื้อผัดไทยให้คุณแม่น่ะ
Geng: I’m going to buy some ‘Pat Tai’ for Mum.

ก้อย: งั้นก้อยไปด้วยคนน้า(นะ)
Goi: In that case, I’m going with you too.

วิเชียรมาศ: ทำไมเค้า(เขา)เขียนว่า ผัดไท ล่ะ ไม่ใช่ ก๋วยเตี๋ยวของคนไทยหลอ(หรือ)
Wi-chian maat: Why do people write it as ‘Pat Tai’ and not as ‘(the) noodle of Thai people’?

สีสวาด: ใช่จ้า ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดตามแบบไทย คำว่า ไทย ต้องเขียนแบบมี ย ยักษ์ ต่อท้ายเหมือนกับคำว่าคนไทยและแมวไทยอย่างเรา
Si Sawat: That’s right. ‘Pat Tai’ noodle is noodle that is stir fried Thai style. The word ‘Tai’ must be written with a ‘Yor Yak’ at the end, the same way as in the words ‘Kon Tai’ and ‘Maew Tai’ like us.

ผู้บรรยาย: คำว่า ไทย ในคำ ผัดไทย ต้องเขียนมี ย ยักษ์ ต่อท้าย เพราะคำว่า ไทย คำนี้หมายถึงประเทศไทย สิ่งที่เป็นของคนไทย หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
Narrator: The word ‘Tai’ in the word ‘Pat Tai’ must be written with a ‘Yor Yak’ at the back because the word ‘Tai’ here means the country Thailand, something belonging to the Thai people or something related to Thailand.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 106: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).