รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แมงมุม
Narrator: Episode – ‘Maeng mum’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม ทำอะไรน่ะ
Wi-chian maat: Kao Taem! What’re you doing?

เก้าแต้ม: กำลังไล่แมลงมุม
Kao Taem: I’m chasing away a ‘Ma-laeng mum’.

สีสวาด: เค้า(เขา)เรียกว่า แมงมุม ตังหาก(ตะหาก)จ้ะ ไม่ใช่ แมลงมุม
Si Sawat: On the contrary, people call it a ‘Maeng mum’ and not ‘Ma-laeng mum’.

เก้าแต้ม: แล้วมันต่างกันยังไง(อย่างไร)ล่ะ
Kao Taem: So how do they differ from each other?

สีสวาด: เห็นพี่เก่งท่องว่า แมง มีแปดหรือสิบขา ส่วน แมลง มีหกขา
Si Sawat: I’ve seen Pee Geng recite (to memorize) that ‘Maeng’ has eight or ten legs whereas ‘Ma-laeng’ has six legs.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม เคยได้ยินเพลงนี้มั้ย(ไหม)
แมงมุมลายตัวนั้น
ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน
วันหนึ่งมันถูกฝน
ไหลหล่นจากบนหลังคา
พระอาทิตย์ส่องแสง
ฝนแห้งเหือดไปลับตา
มันรีบไต่ขึ้นฟ้า
หันหลังมาทำตาลุกวาว
Wi-chian maat: Kao Taem, have you ever heard this song before?
‘Maeng mum laai dtua nan’
‘Chan hen man som-saan leua ton’
‘Wan neung man took fon’
‘Lai lon jaak bon lang-kaa’
‘Pra-aa-tit song saeng’
‘Fon haeng heuat bpai lap dtaa’
‘Man reep dtai keun faa’
‘Han lang maa tam dtaa luk waao’.

เก้าแต้ม: เหมียววว
Kao Taem: Meow!

ผู้บรรยาย: แมง มีแปดหรือสิบขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก เช่น แมงมุม แมงป่อง ส่วน แมลง มีหกขา มีปีก เช่น แมลงวัน แมลงปอ แต่ในภาษาพูดอาจจะมีผู้พูดว่า แมงวัน หรือ แมงปอ ก็ได้
Narrator: ‘Maeng’ has eight or ten legs and do not have antennae nor wings, for example spiders and scorpions whereas ‘Ma-laeng’ has six legs and also wings for example flies and dragonflies. In casual spoken speech however, there are people who do say ‘Maeng wan’ or ‘Maeng bpor’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In English, spiders are classified as arachnids. Scorpions are myriapods while flies and dragonflies are insects.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 107: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).