รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เผลอ – เผอเรอ
Narrator: Episode – ‘Pler’ – ‘Per-rer’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้มเนี่ยะ(นี่อ่ะ)ร้ายจริงๆ ชั้น(ฉัน)เผลองีบไปนิดเดียว คาบเอาปลาของชั้น(ฉัน)ไปกินซะละ(เสียแล้ว)
Wi-chian maat: Kao Taem is sooooo mean! I dozed off there for a second and he grabbed my fish in his mouth to eat it.

เก้าแต้ม: ล้อเล่นน่า เอ้า เอาคืนไปซะ(สิ) ชั้น(ฉัน)เห็นเธอเผลองีบไป ลองดูว่าเธอจะตื่นมั้ย(ไหม)
Kao Taem: It’s just a prank! Here! Take it back! I saw you dozing off and just wanted to see whether or not I’ll wake you.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม เข้ามาได้ยังไง(อย่างไร)น่ะ
Wi-chian maat: Kao Taem, how on earth did you get in?

เก้าแต้ม: ก็เข้าทางประตูนั่นหล่ะ
Kao Taem: I came in through that door.

วิเชียรมาศ: ประตูไม่ได้ปิดอีกแล้วหรอ(หรือ) วันก่อนได้ยินพี่เก่งดุพี่ก้อยว่าชอบเผอเรอไม่ปิดประตูซะ(เสีย)เรื่อย
Wi-chian maat: Hmmm, the door must have been left open again. Just the other day, I heard Pee Geng scolding Pee Goi for her negligence in always leaving the door open.

เก้าแต้ม: แน่ะ วิเชียรมาศพูดผิดไม่ออกเสียงคำควบกล้ำ ต้องพูดว่า เผลอเรอ ซี่(สิ)
Kao Taem: Jeez! Wi-chian maat has mispronounced it by not pronouncing the blended consonant. It should be pronounced ‘Pler-rer’, OK?!

สีสวาด: เธอนั่นแหละพูดผิด วิเชียรมาศพูดถูกแล้ว ต้องพูดว่า เผอเรอ ไม่มีคำควบกล้ำ เผลอ กับ เผอเรอ เป็นคนละคำกันจ้ะ
Si Sawat: You’re the one mispronouncing it! Wi-chian maat pronounced it correctly. It should be pronounced ‘Per-rer’. There’s no blended consonant sound. ‘Pler’ and ‘Per-rer’ are two separate and distinct words.

ผู้บรรยาย: เผลอ มี ล ลิงควบ หมายถึง หลงลืมไปชั่วขณะ ไม่ระวังตัว เผอเรอ ไม่มี ล ลิงควบ หมายถึง ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ
Narrator: ‘Pler’, with ‘Lor ling’ as a blended consonant, means ‘(to be) absent-minded’. ‘Per-rer’, without ‘Lor ling’ as a blended consonant, means ‘not being careful or giving enough attention to people or things that are your responsibility’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 114: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).