รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ใบปลิว
Narrator: Episode – ‘Bai bpliw’.

สีสวาด: วิเชียรมาศ เห็นใบปลิวที่อยู่บนโต๊ะนี้รึ(หรือ)เปล่า
Si Sawat: Wi-chian maat, did you see the ‘Bai bpliw’ on this table?

วิเชียรมาศ: ไม่เห็นมีอะไรปลิวมานี่ เห็นแต่ใบไม้ปลิวหล่นมาที่พื้นดิน ไม่ได้ปลิวมาที่โต๊ะนี่
Wi-chian maat: I did not see anything ‘Bpliw’ this way. I saw a ‘Bai mai bpliw’ onto the ground; it did not ‘Bpliw’ over onto this table.

สีสวาด: ใบปลิว ไม่ใช่ใบไม้ปลิว
Si Sawat: I said ‘Bai bpliw’, not ‘Bai mai bpliw’.

เก้าแต้ม: นี่ไง(อย่างไร) ใบมะม่วงเนียะ(นี้อ่ะ)เพิ่ง(พึ่ง)ปลิวตกลงมา ชั้น(ฉัน)เลยเอามาให้สีสวาด
Kao Taem: Look, here it is! This purple leaf just ‘Bpliw’-ed down! I picked it up for Si Sawat.

สีสวาด: โธ่เอ๊ย เหมือนวิเชียรมาศเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
Si Sawat: Sheesh! You’re just like Wi-chian maat! You’re clueless!

วิเชียรมาศ: แล้วมันเป็นอะไรล่ะ
Wi-chian maat: So, what is it exactly?

สีสวาด: ใบปลิว มันเป็นกระดาษที่เค้า(เขา)เขียนข้อความประกาศหรือโฆษณา ชั้น(ฉัน)เห็นใบปลิวที่เค้า(เขา)โฆษณาอาหารแมวถึงจะให้คุณแม่ของพี่เก่งซื้อมาให้พวกเรากินไงล่า(อย่างไรเล่า)
Si Sawat: A ‘Bai bpliw’ is a piece of paper that gives you information or advertises something. I saw a ‘Bai bpliw’ that advertises some cat food. I wanted to give it to Mum so that Mum can buy the advertised cat food for us.

วิเชียรมาศ: เอ้า เก้าแต้ม ช่วยกันหาเร็วเข้า เดี๋ยวอดกินของอร่อยๆ หรอก
Wi-chian maat: Whaaa? Kao Taem, let’s look for it, quickly! Otherwise we’ll miss out on some tasty food!

ผู้บรรยาย: ใบปลิว คือ แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเพื่อเผยแพร่ เช่น ใบปลิวโฆษณาอาหารแมว
Narrator: A ‘Bai bpliw’ is a piece of paper that is distributed to give information or advertise something, for example a ‘Bai bpliw’ advertising cat food.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comment…

‘Bpliw’ (ปลิว) basically means ‘(to) be carried or blown by the wind’.

‘Bai bpliw’ (ใบปลิว) is a compound noun meaning ‘(a) leaflet / handbill / flyer’ whereas a ‘Bai mai bpliw’ (ใบไม้ปลิว) basically means ‘(a) (tree) leaf carried or blown by the wind’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 116: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).