รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขนมจีน
Narrator: Episode – ‘Ka-nom jeen’.

เก่ง: วันเนียะ(นี้อ่ะ)คุณแม่ทำขนมจีนน้ำยา อร่อยจังเลย
Geng: Mum made ‘Ka-nom jeen nam yaa’ today and it tastes real good.

ก้อย: ก้อยชอบกินขนมจีนน้ำพริกเพราะมันไม่เผ็ด
Goi: I love eating ‘Ka-nom jeen nam prik’ because it’s not hot and spicy.

เก่ง: แปลกดีน้า(นะ) อาหารของไทยแท้ๆ ทำไมเรียกขนมจีนก็ไม่รู้
Geng: It’s kinda strange, huh?! It’s authentic Thai food but why on earth is it called ‘Ka-nom jeen’?!

ก้อย: นั่นนะสิ แปลกดีนะ
Goi: That’s just it, isn’t it?! It’s so bizarre!

เก่ง: เพื่อนของพี่ที่เรียนห้องเดียวกันน่ะ เค้า(เขา)มาจากทางเหนือ เค้า(เขา)ไม่เรียกว่า ขนมจีน หลอก(หรอก) เค้า(เขา)เรียกว่า ขนมเส้น เค้า(เขา)บอกว่า เค้า(เขา)ชอบขนมเส้นน้ำเงี้ยว
Geng: My classmate is from the North and he doesn’t call it ‘Ka-nom jeen’. He calls it ‘Ka-nom sayn’. He said that he loves ‘Ka-nom sayn nam ngieow’.

สีสวาด: ถ้ากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวแล้วต้องร้องเพลง มง แซะ แซะ มง ด้วยรึเปล่า
Si Sawat: If we were to have ‘Ka-nom sayn nam ngieow’, will we start going ‘Mong sae, sae mong’?

วิเชียรมาศ: ดีนะ สีสวาดคิดมุกตลกก็เป็นด้วย
Wi-chian maat: That’s great! Si Sawat is able to come up with a joke!

ผู้บรรยาย: ขนมจีน ทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆ คล้ายเส้นหมี่ กินกับน้ำยา น้ำพริก หรือน้ำเงี้ยว เป็นต้น
Narrator: ‘Ka-nom jeen’ is made from flour, in long and cylindrical threads, similar to Chinese vermicelli. It’s usually eaten with ‘Nam yaa’, ‘Nam prik’ or ‘Nam ngieow’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In Episode 115, we’ve looked at the word ‘Ka-nom’ (ขนม) (meaning ‘dessert’). ‘Jeen’ (จีน) basically means ‘Chinese’. So ‘Ka-nom jeen’ (ขนมจีน) literally translates to ‘(a) Chinese dessert’, which does not make sense to Geng because to Geng, it is: a savory dish, not a dessert; and (2) a Thai dish, not Chinese. Please see Thai Vermicelli for a possible explanation of how the name ‘Ka-nom jeen’ (ขนมจีน) came about.

‘Ka-nom jeen nam yaa’ (ขนมจีนน้ำยา) is basically a Thai savory dish comprising Thai rice noodles served with a curry sauce (usually made with minced fish, fish ball or meat) and lots of fresh herbs and vegetables for example lemon basil, sweet basil, bean sprouts, cabbage and long beans.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 118: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).