รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำตรงกันข้าม
Narrator: Episode – ‘Antonyms’.

สีสวาด: เออ เก้าแต้ม วิเชียรมาศ เมื่อวานชั้น(ฉัน)เห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยเค้า(เขา)เล่นกันสนุกดี
Si Sawat: Erhm…Kao Taem! Wi-chian maat! Yesterday, I saw Pee Geng and Pee Goi having fun playing a game.

เก้าแต้ม: เค้า(เขา)เล่นอะไรกันน่ะ(นะ)
Kao Taem: Well, what were they playing?

สีสวาด: เค้า(เขา)เล่นต่อคำที่มีความหมายตรงกันข้าม เรามาเล่นกันมั้ย(ไหม) อ้ะ ชั้น(ฉัน)เริ่มก่อนนะ ดำ-ขาว ใครคิดได้ก่อนตอบเลย
Si Sawat: They were playing a word game: naming antonym pairs. Shall we play too? Right! I’ll start us off! Black – white. Whoever comes up with a pair first, go ahead and jump right in.

เก้าแต้ม: หนัก-เบา
Kao Taem: Heavy – light.

วิเชียรมาศ: ร้อน-เย็น เอ้า สีสวาดต่อเลย
Wi-chian maat: Hot – cold. Hey! Si Sawat! Feel free to jump right in.

สีสวาด: ได้เลย เปิด-ปิด
Si Sawat: Sure! Open – closed.

เก้าแต้ม: ดี-ชั่ว วิเชียรมาศได้มั้ย(ไหม)
Kao Taem: Good – evil. Wi-chian maat, are you ready?

วิเชียรมาศ: ได้ซี่(สิ) หวาน-ขม แหม สีสวาดเตรียมเชียวนะ
Wi-chian maat: Sure am! Sweet – bitter. Hmm, looks like Si Sawat is all set to go.

สีสวาด: มืด-สว่าง มาก-น้อย
Si Sawat: Dark – light. A lot – a little.

เก้าแต้ม: อู้หู้ เล่นสองคำเลยน้า(นะ) ไม่ยอม ๆ เข้า-ออก เขียว-แดง
Kao Taem: Wow! Two pairs! I call! Enter – exit. Green – red.

วิเชียรมาศ: โอ๊ย คิดไม่ทัน เอาไปคำเดียวก่อนนะ หิว-อิ่ม
Wi-chian maat: Arrgh! I can’t think fast enough! Here’s one pair first: hungry – full.

สีสวาด: เฮอะ ๆ ๆ (เสียงหัวเราะ) สนุกดีน้า(นะ)
Si Sawat: Heh! Heh! (sound of laughter) This is fun, right?!

วิเชียรมาศ: สนุกดีน้า(นะ)
Wi-chian maat: A lot of fun!

เก้าแต้ม: เฮอะ ๆ ๆ (เสียงหัวเราะ) สนุกดีน้า(นะ)
Kao Taem: Ha! Ha! (sound of laughter). Definitely a lot of fun!

ผู้บรรยาย: มีคำตรงกันข้ามอีกมากมาย เด็ก ๆ ลองคิดดูสิคะ
Narrator: There are many more antonym pairs. Kids, try coming up with some.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 122: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).