รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เปรอะเปื้อน
Narrator: Episode – ‘Bpruh bpeuan’.

สีสวาด: เก้าแต้ม ไปทำอะไรมา เนื้อตัวเปื้อนไปหมด
Si Sawat: Kao Taem! What have you been doing? Your body’s all soiled with dirt!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้มเนี่ยะ(นี่อ่ะ) ซนจริงจริ๊ง คงไปไล่จับหนูตรงที่รก ๆ หลังบ้านละซี่(สิ)
Wi-chian maat: Kao Taem here is extremely naughty! He’s probably been chasing after some mice in some messy spots behind the house!

เก้าแต้ม: แฮ่ะ ๆ ๆ ๆ (เสียงหัวเราะ) เดาเก่งนี่ ชั้น(ฉัน)วิ่งไล่หนูและจับหนูได้ด้วย แต่ต้องแลกกับเนื้อตัวเลอะเทอะเปอะเปื้อนหยั่งเงี้ยะ(อย่างนี้อ่ะ)
Kao Taem: Heh heh heh heh! Your guess was spot on. I’ve been chasing and catching mice, but at the expense of getting my body ‘Luh tuh’ ‘Bpuh bpeuan’ like this.

สีสวาด: เลอะเทอะแล้วอะไรอีกนะ พูดอีกทีซิ(สิ)
Si Sawat: ‘Luh tuh’ and what was it that came after that? Repeat it, already!

เก้าแต้ม: เลอะเทอะเปอะเปื้อน
Kao Taem: ‘Luh tuh’ ‘Bpuh bpeuan’.

สีสวาด: เก้าแต้มพูดคำควบกล้ำไม่ชัดอีกแล้ว
Si Sawat: Kao Taem is not pronouncing his consonant cluster properly, yet again!

วิเชียรมาศ: คำไหนล่ะ
Wi-chian maat: Which word is that?

สีสวาด: ก็คำว่า เปรอะเปื้อน ไง ไม่ใช่ เปอะเปื้อน
Si Sawat: Well, it’s the word ‘Bpruh bpeuan’, obviously! It should not be ‘Bpuh bpeuan’.

ผู้บรรยาย: เลอะเทอะเปรอะเปื้อน คำว่า เปรอะ ต้องออกเสียง ป ปลา ควบ ร เรือ ให้ชัดเจน
Narrator: The word ‘Bpruh’, in the phrase ‘Luh tuh’ ‘Bpruh bpeuan’, should be pronounced properly with a distinct ‘Bpor plaa’ – ‘ror reua’ consonant blend sound.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 130: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).