รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รโหฐาน – มโหฬาร
Narrator: Episode – ‘Ra-hoh-taan’ – ‘Ma-hoh-laan’.

สีสวาด: เก้าแต้ม เดินเร็ว ๆ เข้า โรงเรียนพี่เก่งใกล้เลิกแล้ว
Si Sawat: Kao Taem! Hurry up! Pee Geng’s school is about to finish.

เก้าแต้ม: อย่าเดินเร็วนักซี่(สิ) ชั้น(ฉัน)หายใจไม่ทันน่ะ
Kao Taem: Don’t walk so fast! I can’t catch my breath!

สีสวาด: พี่เก่งคงจะแปลกใจนะที่เรามารับ
Si Sawat: Pee Geng will probably be surprised that we’re here to pick him up.

เก้าแต้ม: อู้หู! โรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตรโหฐานจังเลยน้า(นะ)
Kao Taem: Wow! Pee Geng’s school is ‘Yai dtoh ra-hoh-taan’! Wouldn’t you say so?!

สีสวาด: นี่ อย่าพูดเสียงดัง อายเค้า(เขา)
Si Sawat: Hey! Keep your voice down! What will people think?!

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)พูดอะไรผิดหลอ(หรือ)
Kao Taem: Did I say something wrong?

สีสวาด: ก็เธอบอกว่า โรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตรโหฐาน นะสิ รโหฐาน หมายถึง ที่เฉพาะส่วนตัว หรือที่ลับ
Si Sawat: Well, you said that Pee Geng’s school is ‘Yai dtoh ra-hoh-taan’. ‘Ra-hoh-taan’ means ‘(a) private or secret place’.

เก้าแต้ม: ก็ชั้น(ฉัน)ได้ยินบางคนเค้า(เขา)พูดนี่นา(นะ)ว่า ใหญ่โตรโหฐาน น่ะ
Kao Taem: But I’ve heard people say it this way: ‘Yai dtoh ra-hoh-taan’, you know?!

สีสวาด: ก็เค้า(เขา)พูดผิดนะซี่(สิ) ถ้าพูดถึงสถานที่ใหญ่โต เธอก็ต้องพูดว่า ใหญ่โตมโหฬาร
Si Sawat: Well, then they’ve said it wrong. If you’re talking about a place that’s ‘Yai dtoh’, you must say ‘Yai dtoh ma-hoh-laan’.

เก้าแต้ม: มโหฬาร แปลว่าอะไรหลอ(หรือ)
Kao Taem: What does ‘Ma-hoh-laan’ mean?

สีสวาด: แปลว่า ใหญ่โต กว้างใหญ่ หรือยิ่งใหญ่ จ้ะ
Si Sawat: It means ‘huge’, ‘vast’ or ‘grand’.

ผู้บรรยาย: รโหฐาน หมายถึง ที่เฉพาะส่วนตัว หรือที่ลับ มโหฬาร หมายถึง ใหญ่โต กว้างใหญ่ หรือยิ่งใหญ่
Narrator: ‘Ra-hoh-taan’ means ‘(a) private or secret place’. ‘Ma-hoh-laan’ means ‘huge’, ‘vast’ or ‘grand’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 135: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).