รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ซุป – ซุบ
Narrator: Episode – ‘Sup’ – ‘Sup’.

ก้อย: พี่เก่ง ลองทายซิ(สิ)ว่าเช้านี้แม่บ้านเค้า(เขา)ทำอะไรให้เราทานกัน
Goi: Pee Geng, guess what our maid cooked for us this morning.

เก่ง: ถ้ามีขนมปังวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยะ(นี่อ่ะ) พี่ก็ขอทายว่า วันเนี้ยะ(นี้อ่ะ)ต้องมีซุปมะเขือเทศของโปรดของก้อยไงล่า(ล่ะ)
Geng: As there’s bread on the table, I think that there’ll definitely be tomato ‘Sup’, your favorite.

ก้อย: ใช่ ซุปมะเขือเทศ ถูกต้องเลย
Goi: That’s right! Tomato ‘Sup’, is absolutely correct!

เก่ง: ก้อยรู้มั้ย(ไหม) เพื่อนของพี่คนนึง(หนึ่ง)เค้า(เขา)บอกว่า ของโปรดของเค้า(เขา)คือ ซุบหน่อไม้
Geng: You know, one of my friends said that his / her favorite dish is ‘Nor mai’ ‘Sup’.

ก้อย: ก้อยไม่เคยกินเลย ซุบหน่อไม้อะไรนั่นน่ะ
Goi: That ‘Nor mai’ ‘Sup’ you’re talking about: I’ve never had that before.

เก่ง: : ซุบหน่อไม้ เป็นอาหารของภาคอีสาน คล้าย ๆ ยำของภาคกลาง ใช้หน่อไม้ต้ม ฉีกเป็นเส้น แล้วตำคลุกกับเครื่องปรุง ไม่เหมือนซุปมะเขือเทศอย่างที่เรากินนี่หลอก(หรอก)
Geng: ‘Nor mai’ ‘Sup’ is an ‘Ee-saan’ (Northeastern) dish. It’s similar to a Central region style Thai salad, made with shredded bamboo shoots mixed well with seasonings. It’s not at all the same as the tomato ‘Sup’ that we have.

ก้อย: ก้อยรู้แล้วหล่ะ(ล่ะ)ว่ามันไม่เหมือนกันยังไง(อย่างไร) ซุปมะเขือเทศ เป็นอาหารประเภทน้ำ ซุบหน่อไม้ เป็นอาหารประเภทยำ
Goi: I know in what way they are not the same. Tomato ‘Sup’ is a soup dish. ‘Nor mai’ ‘Sup’ is a salad dish.

เก่ง: เก่งนี่ แล้วก็ต้องระวังด้วยน้า(นะ) คำว่า ซุป ก็สะกดไม่เหมือนกัน
Geng: Brilliant! And do take care as the word ‘Sup’ is not spelled the same.

ผู้บรรยาย: คำว่า ซุป ที่เป็นอาหารประเภทน้ำ เช่น ซุปมะเขือเทศ ซุปข้าวโพด ใช้ ป ปลา สะกด คำว่า ซุบ ที่เป็นอาหารประเภทยำ เช่น ซุบหน่อไม้ ซุบมะเขือ ใช้ บ ใบไม้ สะกด
Narrator: The word ‘Sup’ which is a liquid dish, for example tomato ‘Sup’ and corn soup, is spelled with a ‘Bpor bplaa’ as the final consonant. The word ‘Sup’ which is a Thai salad, for example ‘Nor mai’ ‘Sup’ and eggplant ‘Sup’, is spelled with a ‘Bor bai mai’ as the final consonant.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 137: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).