รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Eight…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย 

Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน หาว

Narrator: Episode – ‘Haao’.

เก้าแต้ม: หาวววววววว ชักง่วงแล้วสิ ขอนอนหน่อยนะ
Kao Taem: Yaaaawn! I’m starting to get sleepy. If it’s alright with you, I’m going to take a nap now.

แมวสีน้ำตาล: เก้าแต้มอย่าเพิ่งหลับสิ มาคุยอะไรกันหน่อย วันก่อนเราคุยกันเรื่องจระเข้นะ ในบทสักวามีข้อความว่า ‘ศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาว’ ด้วย อยากรู้ว่าดาวจระเข้หาวเหมือนเก้าแต้มรึเปล่า
Brown Cat: Kao Taem, don’t nap just now! Let’s talk a bit. The other day when we talked about the ‘Crocodile’, there was a line from the ‘sak-ga-waa’ (สักวา) verse that goes ‘see-sa dtok han hang keun glaang haao’. I would like to know whether or not the ‘Crocodile Star’ ‘haao’-ed the way that Kao Taem did?

สีสวาด: หึ ๆ ๆ ไม่ใช่จ้ะ หาวในที่นี้หมายถึงที่แจ้งหรือท้องฟ้า ส่วนหาวของเก้าแต้มนะ หมายถึง อาการหาวเพราะง่วงนอน
Si Sawat: Heu heu heu. Nope. ‘Haao’ here means ‘out in the open’ or ‘the sky’. As for the ‘haao’ in respect of Kao Taem, that means ‘yawning from sleepiness’.

ผู้บรรยาย: หาวเป็นคำนาม หมายถึงท้องฟ้าหรือที่แจ้ง
Narrator: ‘Haao’ as a noun means ‘the sky’ or ‘out in the open’.

ผู้บรรยาย: ส่วนหาวที่เป็นคำกริยา หมายถึงอาการสูดลมเข้าทางปากแล้วผ่อนลมออกเมื่อเวลาง่วงนอน
Narrator: ‘Haao’ as a verb however, means ‘opening your mouth to take in air and then sending it out, when you are sleepy’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

Comments…

The Royal Society Dictionary (‘RSD’) provides two shades of meaning in its entry on หาว. Its first shade of meaning is: a noun meaning ‘out in the open’ or ‘the sky’. The specimen phrase given by the RSD is ‘กลางหาว’. In fact this is the phrase found in the ‘sak-ga-waa daao jor-ra-kay’ (สักวาดาวจระเข้) verse that appeared in Episode Seven. If we were to encounter this phrase at all, it would be in Thai poetry.

The second shade of meaning of หาว is ‘(to) yawn’.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Eight: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Eight: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Tod Daniels (Guest Writer on WLT) and Ning Woolerton. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).