รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำซ้ำที่เน้นเสียง
Narrator: Episode – Stressed Reduplicated Words.

วิเชียรมาศ: เพื่อนของพี่ก้อยคนเนี้ยะ(นี้อ่ะ)สวยดีนะ
Wi-chian maat: This friend of Pee Goi’s is quite pretty.

สีสวาด: ใช่ หน้าตาดี๊ดี พูดก็เพร๊าะเพราะ
Si Sawat: Yup. Such a pretty face! She speaks so courteously too!

วิเชียรมาศ: ทำไมสีสวาดต้องพูดซ้ำอย่างนั้นด้วยล่ะ
Wi-chian maat: Why must Si Sawat talk using reduplicated words like that?

สีสวาด: อ๋อ ก็เป็นคำที่ต้องการเน้นให้มันชัดขึ้นไง เช่น ดี๊ดี หมายความว่า ดีมาก เพร๊าะเพราะ หมายความว่า เพราะมาก
Si Sawat: Well, they are words that you want to stress so that the intensification stands out clearly, for example ‘Dee-dee’ means ‘extremely good’ and ‘Pror-pror’ means ‘extremely melodious’.

วิเชียรมาศ: แล้วถ้าชั้น(ฉัน)จะพูดว่า สีสวาดเนี่ยะ(นี่อ่ะ)เก๊งเก่งนะ ถามอะไรตอบได้หมด ก็คือ เน้นว่าเก่งมากใช่มั้ย(ไหม)จ๊ะ
Wi-chian maat: So if I were to say, “Si Sawat here is ‘Gayng-gayng’; able to answer any question that is thrown at her”, I’m emphasizing the fact that she’s extremely ‘Gayng’, right?

สีสวาด: แหม ใช่แล้วจ้ะ อย่ามายอชั้น(ฉัน)เลย ชั้น(ฉัน)อ๊ายอายแล้วนะเนี่ยะ(นี่อ่ะ)
Si Sawat: Well, whaddya know! That’s right! Don’t flatter me too much. I’m starting to feel ‘Aai-aai’.

วิเชียรมาศ: นั่นแน่ เขินละสิ หน้าแด๊งแดง
Wi-chian maat: Aha! You’re embarrassed! Your face is ‘Daeng-daeng’.

ผู้บรรยาย: คำซ้ำที่เน้นความหมายหรือเพิ่มความหมาย จะเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หน้าเป็นเสียงเน้นพิเศษ เช่น ดี๊ดี เก๊งเก่ง
Narrator: In reduplicated words that emphasizes or intensifies a meaning, the tone of the leading consonant changes as it is especially stressed, for example ‘Dee-dee’ and ‘Gayng-gayng’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

Depending on the context, ‘Nayn’ (เน้น) can mean ‘(to) stress’ or ‘(to) emphasize’.

‘Gayng’ (เก่ง) means ‘(to) be good or skilled at something’ and ‘Gayng-gayng’ (เก๊งเก่ง) means ‘(to) be extremely good or skilled at something’.

Depending on the context, ‘Kern’ (เขิน) can mean ‘embarrassed’ or ‘shy’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).