รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ลำไย – ใยบัว
Narrator: Episode – ‘Lam-yai’ – ‘Yai bua’.

ก้อย: พี่เก่ง เรามาเล่นแข่งขันตอบคำคล้องจองกันมั้ย(ไหม)
Goi: Pee Geng, let’s play a rhyming game, alright?

เก่ง: จะแข่งต่อคำอะไรดีล่ะ
Geng: What should it be based on?

ก้อย: ตอบคำจ้ำจี้ผลไม้ดีกว่า ก้อยขอเริ่มก่อนนะ จ้ำจี้ผลไม้ แตงไทย แตงโม
Goi: Names of fruits would be best. Let me start, OK? ‘Jam jee pon-la-maai dtaeng-tai dtaeng-moh’.

เก่ง: ส้มโอ ลำไย
Geng: ‘Som-oh lam-yai’.

ก้อย: มะไฟ มะเฟือง
Goi: ‘Ma-fai ma-feuang’.

เก่ง: อื้ม คิดไม่ออก ไม่รู้จะเอาผลไม้อะไร เฮ่ย พี่ยอมแพ้แล้ว
Geng: Hmm, I can’t think of any more fruit names. Heesh, you win!

ก้อย: งั้นก้อยให้พี่เก่งแก้ตัวอีกทีถ้าตอบคำถามนี้ได้ถูก
Goi: In that case, I’ll let you have another go if you can answer this question correctly.

เก่ง: ได้เล้ย(เลย)
Geng: You’re on!

ก้อย: คำว่า ลำไย ใช้ สระใอไม้ม้วน หรือ ไม้มลาย
Goi: Is the word ‘Lam-yai’ spelled with a ‘Maai muan’ or ‘Maai ma-laai’?

เก่ง: อ้อ ง่ายนิดเดียว ลำไย ที่เป็นชื่อผลไม้ใช้ สระไอไม้มลาย แต่คำว่า ใย เช่น ใยบัว ใยแมงมุม ใช้ สระใอไม้ม้วน
Geng: Ah! That’s easy! ‘Lam-yai’, which is the name of a fruit, is spelled with a ‘Sara ai maai ma-laai, but the word ‘Yai’ for example ‘Yai bua’ and ‘Yai maeng mum’, are spelled with a ‘Sara ai maai muan’.

ผู้บรรยาย: ลำไย ใช้ สระไอไม้มลาย ใยบัว ใช้ สระใอไม้ม้วน
Narrator: ‘Lam-yai’ uses a ‘Sara ai maai ma-laai’. The word ‘Yai bua’ uses a ‘Sara ai maai muan’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Jam jee’ (จ้ำจี้), taken separately literally means ‘to use one’s finger or something to else to poke somebody quickly and repeatedly’, however as a compound word it is the name of a type of Thai children’s game. It is also the first word of the song that is sung when playing the game. See: เพลงประกอบ เกม การละเล่น จ้ำจี้มะเขือเปราะ.

‘Pon-la-maai’ (ผลไม้) basically means ‘fruit’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty One: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).