รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขว กับ ฟ
Narrator: Episode – ‘Kor wor’ and ‘For’.

เก้าแต้ม: ครอก ครอก ครอก
Kao Taem: ‘Krok krok krok’

วิเชียรมาศ: เค้า(เขา)ไปไหนของเค้า(เขา)น้า(นะ) อ้อ อยู่นั่นเอง เก้าแต้ม! เก้าแต้ม!
Wi-chian maat: Where on earth could he have gone off to? Oh! There he is! Kao Taem! Kao Taem!

เก้าแต้ม: อืม เหมียว เหมียว
Kao Taem: Hmm. Meow. Meow.

วิเชียรมาศ: ลงมาดูอะไรนี่แน่ะ หลับอยู่ได้ เรียกดีๆ ไม่ลง เอางี้(อย่างนี้)ดีกว่า นี่แน่ นี่แน่ๆ
Wi-chian maat: Come on down and take a look at something here. You’re still asleep?! I’ve called you nicely and you still do not want to come down?! Looks like we’ll have to do it this way. Take that! And that! And that!

เก้าแต้ม: เมี๋ยว! (เหมียว!) หูย เจ็บนะเนี่ยะ(นี่อ่ะ) โอ้โห อุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยะ(นี้อ่ะ)ยังมา ’ฟ่าง’ เค้า(เขา)อีกอ่ะ
Kao Taem: Meow! Oww! That hurts! Oho! I made the effort to get up here to sleep and here you come ‘Faang’-ing me!

วิเชียรมาศ: อ้าว โดนหลอ(หรือ) ขอโทษที ว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะ ฟ่าง หลอ(หรือ) ไม่ใช่ ฟ่าง เค้า(เขา)ต้องพูดว่า ขว้าง
Wi-chian maat: Yikes! Did I hit you? Sorry! Anyway, what did you say just now? Was it ‘Faang’? No, it’s not ‘Faang’. You should have said ‘Kwaang’.

เก้าแต้ม: อ้าว ไม่รู้นี่
Kao Taem: Is that so? I didn’t know that!

ผู้บรรยาย: คำที่มี ว แหวน เป็นอักษรควบ ต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบ เช่น ขว้าง ไม่ใช่ ฟ่าง แขวน ไม่ใช่ แฝน
Narrator: Words with a ‘Wor waen’ as part of an initial (true) consonant cluster, should have both consonants pronounced as if they are blended or melded, for example ‘Kwaang’ and not ‘Faang’, and ‘Kwaen’, not ‘Faen’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Kwaang’ (ขว้าง) means ‘(to) hurl or throw or pitch’.

‘Kwaen’ (แขวน) means ‘(to) hang or suspend’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).