รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ประถมศึกษา
Narrator: Episode– ‘Bpra-tom-seuk-saa’ / ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’.

วิเชียรมาศ : วันนี้ได้ยินข่าวในทีวี(โทรทัศน์)เค้า(เขา)อ่าน ประ-ถม-มะ-สึก-สา (ประถมศึกษา) เค้า(เขา)ต้องอ่านผิดแน่ๆ เพราะพี่เก่งกับพี่ก้อยพูดว่า อยู่ชั้นประถมศึกษา(ประ-ถม-สึก-สา)
Wi-chian maat: Today, in a news program on TV, I heard the newscaster saying ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’. He / She must have read it wrongly because Pee Geng and Pee Goi say that they’re in ‘Bpra-tom-seuk-saa’ level.

สีสวาด : คำนี้อ่านได้สองแบบ จะอ่านว่า ประ-ถม-สึก-สา หรือ ประ-ถม-มะ-สึก-สา ก็ได้จ้ะ
Si Sawat: This word can be read two ways. It can read as ‘Bpra-tom-seuk-saa’ or ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’.

วิเชียรมาศ : ถ้างั้น(อย่างนั้น) คำว่า มัธยมศึกษา ก็อ่าน มัด-ทะ-ยม-สึก-สา หรือ มัด-ทะ-ยม-มะ-สึก-สา ก็ได้นะซี่(สิ)
Wi-chian maat: In that case, the word ‘Mat-ta-yom-seuk-saa’ / ‘Mat-ta- yom-ma-seuk-saa’ too can be read as ‘Mat-ta-yom-seuk-saa’ or ‘Mat-ta- yom-ma-seuk-saa’.

สีสวาด : ใช่แล้วจ้ะ คำว่า อุดมศึกษา ด้วย อ่านได้สองแบบเหมือนกัน
Si Sawat: That’s right. Similarly, the word ‘U-dom-seuk-saa’ / ‘U-dom-ma-seuk-saa’ can be read two ways as well.
ผู้บรรยาย : คำในภาษาไทยบางคำอ่านได้สองแบบ เช่น ประ-ถม-สึก-สา หรือ ประ-ถม-มะ-สึก-สา เราต้องคอยเรียนรู้และจดจำไว้
Narrator: Some words in the Thai language can be read two ways, for example ‘Bpra-tom-seuk-saa’ / ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’. We must learn and remember them.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Bpra-tom-seuk-saa’ / ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’ (ประถมศึกษา) means ‘primary education’.

‘Mat-ta-yom-seuk-saa’ / ‘Mat-ta- yom-ma-seuk-saa’ (มัธยมศึกษา) means ‘secondary education’.

‘U-dom-seuk-saa’ / ‘U-dom-ma-seuk-saa’ (อุดมศึกษา) means ‘higher education’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).