รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไช้เท้า
Narrator: Episode – ‘Chai tao’.

เก้าแต้ม: นี่อะไรอ่ะ
Kao Taem: What’s this?

วิเชียรมาศ: ตีนแมว
Wi-chian maat: A cat burglar.

วิเชียรมาศ: นี่ล่ะ
Wi-chian maat: What about this?

เก้าแต้ม: นางกวัก
Kao Taem: A Naang Gwak.

วิเชียรมาศ: เอ่อ หัว เอ่อ เท้า เอ
Wi-chian maat: Hmm! ‘Hua’. Hmm. ‘Tao’. Hmm!

เก้าแต้ม: ตอบไม่ได้ล่ะซี่(สิ) เฮอะๆๆ
Kao Taem: Can’t figure it out, can you? Hahaha!

วิเชียรมาศ: จ้าๆๆ ยอมแล้ว เฉลยหน่อยซิ(สิ)
Wi-chian maat: OK, OK, I give up. Tell me!

เก้าแต้ม: ก็ หัวไชเท้า ไงเล่า
Kao Taem: Well, it’s a ‘Hua chai tao’ of course.

วิเชียรมาศ: มีที่ไหนล่ะหัวไชเท้า ผักกาดหัวชนิดนั้นน่ะเค้า(เขา)เรียกว่า หัวไช้เท้า ตังหาก(ต่างหาก)เล่า เวลาเขียนก็เป็น สระไอไม้มลาย ช ช้าง ไม้โท ไช้
Wi-chian maat: There’s no such thing as a ‘Hua chai tao’. That type of radish is called a ‘Hua chai tao’, you know?! It’s written as ‘Sara ai maai ma-laai’, ‘Chor chaang’, and ‘Maai toh’: ‘Chai’.

เก้าแต้ม: อ้าว หลอ(หรือ) งั้นตามะกี้(เมื่อกี้)เราก็แพ้อ่ะซี่(นะสิ) เหมี๋ยว
Kao Taem: Oh! Is that a fact? In that case, I definitely did not win that last turn. Meow!

ผู้บรรยาย: คำว่า ไช้เท้า เป็นชื่อผักกาดหัวชนิดหนึ่ง ไช้ เขียน สระไอไม้มลาย ช ช้าง ไม้โท
Narrator: The word ‘Chai tao’ is the name of a type of radish, written as ‘Sara ai maai ma-laai’, ‘Chor chaang’, and ‘Maai toh’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Three: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
My passion is promoting the Thai language. Fullstop. Oh, and traveling. I'm passionate about that as well. And photography too.

Latest posts by Catherine Wentworth (see all)