รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Fifteen…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขอผัด – ผลัด
Narrator: Episode ‘Kor pat’ – ‘Plat’.

สีสวาด: เก้าแต้ม เธอไปตรวจดูใต้ถุนรึยัง ว่ามีหนูมาแอบอยู่บ้างมั้ย
Si Sawat: Kao Taem, have you checked under the house to see whether or not there are mice living there?

เก้าแต้ม: เย็น ๆ ค่อยไปก็ได้
Kao Taem: Later this evening, OK?!

สีสวาด: เธอชอบผัดเวลาอยู่เรื่อย
Si Sawat: You just love ‘pat’-ing things off, don’t you?!

เก้าแต้ม: น่าาาา ขอผลัดแป๊บเดียว
Kao Taem: Come onnnn! Please let me ‘plat’ it for a while.

สีสวาด: ผัดจ้ะ ไม่ใช่ผลัด
Si Sawat: It should be ‘pat’, not ‘plat’.

เก้าแต้ม: ผัดหรือผลัดก็เหมือนกันแหละ
Kao Taem: ‘Pat’ and ‘plat’ are the same.

สีสวาด: ไม่ใช่ ฟังนะ ผัดกับผลัดความหมายต่างกัน ผัด หมายถึง ขอเลื่อนเวลา เช่นผัดวันประกันพรุ่ง หมายถึง ขอเลื่อนเวลาครั้งแล้วครั้งเล่า ส่วน ผลัด หมายถึง
เปลี่ยน หรือผลัดเสื้อผ้า ผลัดเวร
Si Sawat: No, they’re not. Listen here. ‘Pat’ means ‘(to) keep asking for a postponement’ for example ‘pat wan bpra-gan prung’ which means ‘(to) keep asking for a postponement’ while ‘plat’ means ‘(to) change for example “plat” clothes’ or ‘(to) change shifts’.

ผู้บรรยาย: ผัด หมายถึง ขอเลื่อนเวลาครั้งแล้วครั้งเล่า เช่น ผัดเวลา ผัดผ่อน ผลัด หมาย ถึงเปลี่ยน เช่น ต้นไม้ผลัดใบ นกผลัดขน นักเรียนผลัดเวรทำความสะอาด
Narrator: ‘Pat’ means ‘(to) keep asking for a postponement’ for example ‘postponement’, ‘deferment’, ‘plat’ means ‘(to) change’ for example ‘trees “changing” (replacing) their leaves” and ‘birds “changing” (replacing) their feathers’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

Comments…

‘Pat wan bpra-gan prung’ (ผัดวันประกันพรุ่ง) is a saying that basically means ‘(to) procrastinate’.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Fifteen: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Fifteen: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).