รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ลักษณนามของการบ้าน
Narrator: Episode – The Classifier for ‘Gaan baan’.

เก่ง: วันเนี้ยะ(นี้อ่ะ)พี่เล่นกับก้อยไม่ได้น้า(นะ)เพราะมีการบ้านด้วย
Geng: I can’t play with you today, OK?! Because I have homework.

น้องก้อย: ครูให้ทำการบ้านหรอ(หรือ)จ้ะ
Goi: Your teacher gave you homework, huh?!

พี่เก่ง: ใช่ ครูให้ทำการบ้านตั้งหลายตัว แย่จังเลย
Geng: Yup! My teacher gave me ‘Gaan baan laai dtua’ to do. It’s horrible!

สีสวาด: วิเชียรมาศ พี่เก่งเนี่ยะ(นี่อ่ะ)ใช้ลักษณนามผิดอีกแล้ว
Si Sawat: Wi-chian maat, there Pee Geng goes, using the wrong classifier again.

วิเชียรมาศ: ลักษณนามว่า ตัว นี่ใช่มั้ย(ไหม)
Wi-chian maat: The ‘Dtua’ here is the classifier, right?

สีสวาด: ใช่ นั่นแหละ เวลาจะใช้ลักษณนามต้องดูคำนามให้ดี
Si Sawat: That’s right! That’s the one. When using a classifier, you must consider the noun carefully.

วิเชียรมาศ: ลักษณนามของ การบ้าน ใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกล่ะ
Wi-chian maat: What is the correct classifier to use with ‘Gaan baan’?

สีสวาด: ก็ต้องดูสิว่าต้องการบอกอะไร ถ้ามีหลายวิชาก็ใช้ว่า มีการบ้านหลายวิชา ถ้าต้องการบอกว่ามีกี่อย่าง ก็ใช้คำว่า อย่าง ถ้าต้องการบอกว่ามีกี่ข้อ ก็ใช้คำว่า ข้อ แต่ที่แน่ ๆ ไม่ใช้คำว่า ตัว จ้ะ
Si Sawat: Well, it depends on what you want to convey. If there are ‘Laai wi-chaa’, we say we have ‘Gaan baan laai wi-chaa’. If we want to talk about how many ‘Yaang’ there are, we’ll use ‘Yaang’. And if we want to talk about how many ‘Kor’ there are, we’ll use ‘Kor’ however we’d certainly not use ‘Dtua’.

ผู้บรรยาย: คำว่า การบ้าน ใช้ลักษณนามได้หลายคำ ต้องเลือกใช้ให้ตรงความหมาย
Narrator: There are several classifiers that may be used with the word ‘Gaan baan’. We must choose the one that fits the intended meaning.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Lak-sa-na-naam’ (ลักษณนาม) means ‘(Thai) classifiers’.

‘Gaan baan’ (การบ้าน) means ‘homework’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Fifty Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).