รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำที่ใช้ บรร
Narrator: Episode – Words that use ‘Ban’.

เก่ง: ก้อย มานี่แน่ะ มาต่อกลอนบทใหม่กันมั๊ย(ไหม) จำได้มั๊ย(ไหม)ว่าเมื่อวานเนี้ย(นี้อ่ะ)ท่องกลอนอะไร
Geng: Goi! Come here! Shall we continue with a new poem? Do you remember the poem we recited (over and over again to memorize it) yesterday?

ก้อย: จำได้จ้ะ ก็กลอน “คำบัน น” ไง
Goi: I remember! It was the “‘Ban nor’ words” poem.

เก่ง: น้องของพี่เนี่ยะ(นี่อ่ะ)จำแม่นจังเลย วันเนี้ยะ(นี้อ่ะ)จะท่องกลอน บัน อีกแบบนึงที่เขียนเป็น บ ใบไม้ ร เรือ ร เรือ ที่เรียกว่า ร หันจ้ะ
ไม้บรรทัดบรรจุไว้ บรรทุกไปที่บรรยาย
เขียนบรรจงอีกมากมาย คำที่ใช้บรร รร
Geng: My little sister sure has a good memory! Well, today, we’ll be reciting (over and over again to memorize it) another type of ‘Ban’ poem; one that is written ‘Bor bai maai’, ‘Ror reua Ror reua’ (that’s called ‘Ror han’).
‘Maai ban-tat ban-ju wai’ ‘Ban-tuk bpai tee ban-yaai’
‘Kian ban-jong eek maak maai’ ‘Kam tee chai Ban (Ror han)’

ก้อย: อ๋อจำได้ ง่ายนิดเดียว
Goi: Ah, that’s pretty easy to remember.

เก่ง: บอกมาเชียว คำอะไรน้ออออ
Geng: Well, then, tell me what the words are.

ก้อย: ฟังนะ อย่าหน้างอล่ะ บรรทัด บรรจุ บรรทุก บรรยาย และยังมีอีกมากจำไม่ได้หาเอาเองเถอะ
Goi: Alrighty, then, listen up and don’t frown. ‘Ban-tat’, ‘Ban-ju’, ‘Ban-tuk’, ‘Ban-yaai’ and there are still many more that I can’t remember, so go and look them up yourself.

ผู้บรรยาย: คำที่ใช้ บรร ร หัน มีหลายคำ เช่น บรรทัด บรรทุก บรรจุ บรรจง บรรยาย บรรยง บรรลุ บรรเลง
Narrator: There are many words that use ‘Ban (Ror han)’ for example ‘Ban-tat’, ‘Ban-tuk’, ‘Ban-ju’, ‘Ban-jong’, ‘Ban-yaai’, ‘Ban-yong’, ‘Ban-lu’ and ‘Ban-layng’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Ban-tat’ (บรรทัด) basically means ‘(a) line (as in a row of words that form part of a text)’.

‘Ban-tuk’ (บรรทุก) basically means ‘(to) load (onto say a vehicle) for transportation’.

‘Ban-ju’ (บรรจุ) basically means ‘(to) fill, put in, pack, or package (say containers)’.

‘Ban-jong’ (บรรจง) basically means ‘(to) do / use something meticulously (as in very carefully and with great attention to every detail)’.

‘Ban-yaai’ (บรรยาย) basically means ‘(to) explain, elaborate, recount’.

‘Ban-yong’ (บรรยง) basically means ‘(to) embellish’.

‘Ban-lu’ (บรรลุ) basically means ‘(to) attain, reach, achieve, succeed (accomplish)’.

‘Ban-layng’ (บรรเลง) basically means ‘(to) play / make music (originally covering music made using marching band instruments but currently the meaning is much wider and can cover any type of musical instrument)’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Fifty Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
My passion is promoting the Thai language. Fullstop. Oh, and traveling. I'm passionate about that as well. And photography too.

Latest posts by Catherine Wentworth (see all)