รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน สามหาว
Narrator: Episode – ‘Saam Haao’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม ไปไหนมาทั้งคืนน่ะ มาถึงก็หาวมาทีเดียว
Wi-chian maat: Kao Taem, where were you all night? As soon as you got here, you ‘Haao’-ed.

เก้าแต้ม: ก็ไปดูอะไร ๆ ให้เพลิดเพลินใจบ้างซี่(สิ)
Kao Taem: Just checking out stuff that amuses me, you know?!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้มหาวตั้งสามครั้งหยั่งเงี้ยะ(อย่างนี้อ่ะ)จะเรียกว่า เก้าแต้มสามหาว ได้มั๊ย(ไหม)
Wi-chian maat: Kao Taem here has yawned a grand total of three times. Can we call him ‘Saam haao’?

สีสวาด: เก้าแต้มหาวสามครั้ง ก็เรียกว่า หาวสามครั้ง ไม่ใช่ สามหาว รู้มั๊ย(ไหม)ว่า สามหาว แปลว่าอะไร
Si Sawat: Kao Taem yawned three times so we say that he ‘Haao’-ed three times, not ‘Saam haao’. Do you know what ‘Saam haao’ means?

วิเชียรมาศ: ไม่รู้สิ แปลว่าอะไรหลอ(หรือ)
Wi-chian maat: No, I don’t. What does it mean?

สีสวาด: สามหาว แปลว่า หยาบคาย อย่างเมื่อวานเก้าแต้มพูดกับชั้น(ฉัน)ว่า หยิ่ง ทำท่าเป็นนางพญา ชั้น(ฉัน)จึงว่าเค้า(เขา)สามหาว
Si Sawat: ‘Saam haao’ means ‘(to be) rude or vulgar’, like yesterday when Kao Taem referred to me as ‘Ying tam taa bpen naang pa-yaa’. So I scolded him for being ‘Saam haao’.

ผู้บรรยาย: สามหาว หมายถึง หยาบคาย พูดจาหยาบคาย หรือพูดจาก้าวร้าวผู้ใหญ่ คนสามหาว คือ คนที่พูดหยาบคาย และพูดก้าวร้าวผู้ใหญ่
Narrator: ‘Saam haao’ means ‘(to be) rude or vulgar’; to speak rudely or aggressively / offensively to our seniors. A ‘Saam haao’ person is one who speaks rudely and aggressively to one’s seniors.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

Comments…

‘Haao’ (หาว) means ‘(to) yawn’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Fifty Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).