รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไหว้ – ว่าย
Narrator: Episode – ‘Wai’ – “Waai’.

เก้าแต้ม: เธอรู้มั๊ย(ไหม)ว่าพี่เก่งกับพี่ก้อยเค้า(เขา)ไปไหนกันน่ะ
Kao Taem: Do you know where Pee Geng and Pee Goi are going today?

วิเชียรมาศ: รู้ซี่(สิ) พี่ก้อยน่ะไปหัดว่ายน้ำ พี่เก่งก็ไปเป็นเพื่อนไง
Wi-chian maat: Of course I do! Pee Goi has gone to practise ‘waai naam’ and Pee Geng is accompanying her.

เก้าแต้ม: งั้นหรอ เออ เธอรู้มั๊ย(ไหม)ทำไมเค้า(เขา)จึงเรียกว่า ว่ายน้ำ
Kao Taem: Is that so? Say, do you know why they call it ‘waai naam’?

วิเชียรมาศ: ไม่รู้ซี่(สิ)
Wi-chian maat: No, I don’t.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)รู้ ก็เวลาจะไหว้น้ำ เค้า(เขา)ต้องยกมือไหว้ก่อนเพราะกลัวจมน้ำ
Kao Taem: I do! Because before we ‘waai naam’, we must raise our hands to ‘wai’ first as we are afraid of drowning.

วิเชียรมาศ: โถ่เอ๊ย นึกว่าเก่ง ที่แท้ก็ไม่ได้เรื่อง ว่ายน้ำ เขียน ว แหวน ไม้เอก สระอา ย ยักษ์ ส่วน ไหว้ แสดงความเคารพเขียน สระไอไม้มลาย ห หีบ ว แหวน ไม้โท คนละคำแท้ๆ ถึงจะออกเสียงเหมือนกันแต่ก็เขียนคนละอย่างกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยจ้ะ
Wi-chian maat: Sheesh! And here I was, thinking you were smart. ‘Waai naam’ is written ‘Wor waen’, ‘Maai ayk’, ‘Sara aa’ and ‘Yor yak’. As for ‘wai’, to show respect, it’s written ‘Sara ai maai ma-laai’, ‘Hor heep’, ‘Wor waen’ and ‘Maai toh’. There’re completely separate words. Even though they are pronounced the same but they are written differently and they have different meanings.

ผู้บรรยาย: ว่าย ใน ว่ายน้ำ เขียน ว แหวน ไม้เอก สระอา ย ยักษ์ ส่วน ไหว้ แสดงความเคารพเขียน สระไอไม้มลาย ห หีบ ว แหวน ไม้โท
Narrator: The ‘Waai’ in ‘Waai naam’ is written ‘Wor waen’, ‘Maai ayk’, ‘Sara aa’ and ‘Yor yak’ whereas ‘wai’, to show respect, is written ‘Sara ai maai ma-laai’, ‘Hor heep’, ‘Wor waen’ and ‘Maai toh’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The dictionary meaning of ‘Waai’ (ว่าย) is ‘swim’ as in ‘(to) move through water by moving the body or parts of the body’ however in practice it is almost always written (and spoken) as ‘Waai naam’ (ว่ายน้ำ) [literally ‘swim (in) water’].

A ‘Wai’ (ไหว้) can not only be given as a greeting or farewell in Thailand but also to show respect, express gratitude or apologize / ask for forgiveness (see https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_greeting).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Fifty Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).