รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Forty Four…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กลัวจนหัวหด หดหัวอยู่ในกระดอง
Narrator: Episode – ‘Glua jon hua hod’ ‘Hod hua yoo nai gra-dong’.

สีสวาด: ดูเก้าแต้มสิ ไปแหย่เต่าทำไมก็ไม่รู้
Si Sawat: Just look at Kao Taem. I have no idea why he’s harassing that turtle.

วิเชียรมาศ: คงอยากจะเล่นกับเต่ามั้ง เต่าตัวเนี้ย(นี้อะ)แปลกนะไม่มีหัว
Wi-chian maat: He probably wants to play with the turtle, I guess. This turtle is strange: it does not have a head.

สีสวาด: เต่าต้องมีหัวทุกตัวนั่นแหละ เต่าตัวนี้ก็มีหัวแต่หดหัวอยู่ในกระดอง คงจะกลัวเก้าแต้มมาก กลัวจนหัวหดเลย
Si Sawat: Every turtle has a head. This turtle has one too however it has pulled its head into its shell. It’s probably very scared of Kao Taem, as in ‘Glua jon hua hod’.

วิเชียรมาศ: ทำไมมันกลัวแล้วหัวหดล่ะ
Wi-chian maat: Why does it pull its head in when it gets scared?

สีสวาด: ชั้น(ฉัน)เคยได้ยินคุณแม่พี่เก่งพูดว่า เต่าน่าสงสาร มันไม่มีเขี้ยวเล็บ มีแต่กระดองแข็งๆ เวลาศัตรูจะมาทำร้าย มันก็ได้แต่หดหัวหดขาอยู่ใต้กระดอง ใครกลัวมาก ๆ เค้า(เขา)จึงว่า “กลัวจนหัวหด” ใครขี้ขลาด ขี้อาย ไม่กล้าแสดงตัวก็ว่า “หดหัวอยู่ในกระดอง”
Si Sawat: I’ve heard Pee Geng’s mum say that the poor turtle does not have fangs nor claws. It only has a very hard shell. When an enemy comes to harm it, all it can do is to pull its head and legs into its shell. So anyone who is overwhelmed by fear is described as ‘Glua jon hua hod’, and those who are fainthearted and timid and do not dare to express oneself, as ‘Hod hua yoo nai gra-dong’.

ผู้บรรยาย: กลัวจนหัวหด และ หดหัวอยู่ในกระดอง เป็นกิริยาของเต่า เรานำมาใช้เปรียบกับคนที่กลัวมากว่า กลัวจนหัวหด และคนที่ขี้ขลาด ขี้อาย ไม่กล้าแสดงตัวว่า หดหัวอยู่ในกระดอง
Narrator: ‘Glua jon hua hod’ and ‘Hod hua yoo nai gra-dong’ are the actions of a turtle. We use them comparatively to describe people who are overwhelmed by fear as ‘Glua jon hua hod’, and those who are fainthearted and timid and do not dare to express oneself, as ‘Hod hua yoo nai gra-dong’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Glua jon hua hod’ can literally be translated as ‘(being) so scared that one’s head is retracted’, in reference to a turtle pulling its head into its shell when it is scared. It is an idiomatic expression meaning ‘(to) be overwhelmed by fear’.

‘Hod hua yoo nai gra-dong’ can literally be translated as ‘hiding in a shell with one’s head pulled in’, in reference to a turtle hiding in its shell with its head pulled in when it is scared. It is an idiomatic expression meaning ‘(to) be fainthearted, timid and afraid to express oneself’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Forty Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).