รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Forty Three…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน สีกา – อุบาสิกา
Narrator: Episode – ‘See-gaa’ – ‘U-baa-si-gaa’.

วิเชียรมาศ: สีอะไรเอ่ย ชื่อเป็นสัตว์ แต่ตัวเป็นคน
Wi-chian maat: What kind of ‘See’ has the name of an animal but the body of a human?

เก้าแต้ม: สีกา
Kao Taem: ‘See-gaa’

วิเชียรมาศ: ถูกต้อง เดาเก่งนี่
Wi-chian maat: Correct. You guessed it!

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)จำคำตอบเค้า(เขา)มาน่ะ แต่ชั้น(ฉัน)สงสัยว่า สีกา เป็นคน ทำไมชื่อเป็นกาล่ะ
Kao Taem: I recalled it as an answer given before. There’s something that’s been on my mind though, ‘See-gaa’ is used for people but why does it have ‘Gaa’ in it?

สีสวาด: ชั้น(ฉัน)ได้ยินคุณแม่บอกพี่เก่งว่า คำว่า สีกา ตัดมาจากคำว่า อุบาสิกา ซึ่งหมายถึง ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
Si Sawat: I heard Mum telling Pee Geng that the word ‘See-gaa’ is shortened from ‘U-baa-si-gaa’ which means a woman who is a devout Buddhist.

วิเชียรมาศ: คุณยายพี่เก่งก็คงจะเป็นสีกา เพราะไปทำบุญที่วัดบ่อย ๆ
Wi-chian maat: Pee Geng’s granny is probably a ‘See-gaa’ as she goes to the temple to make merit very often.

สีสวาด: ได้ยินใคร ๆ เรียกคุณยายว่า อุบาสิกา แต่ไม่ได้เรียกว่า สีกา
Si Sawat: I’ve heard everyone call granny an ‘U-baa-si-gaa’, not a ‘See-gaa’.

เก้าแต้ม: ทำไมล่ะ
Kao Taem: Why is that?

สีสวาด: คำว่า สีกา เป็นคำที่พระภิกษุมักจะใช้เรียกผู้หญิงสาว ๆ ทั่ว ๆ ไป แต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยาย เรียกว่า อุบาสิกา
Si Sawat: ‘See-gaa’ is the word used by monks to refer to women in general however someone elderly like granny is called an ‘U-baa-si-gaa’.

ผู้บรรยาย: อุบาสิกา หมายถึง ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม พูดตัดสั้นเป็น สีกา มักใช้เรียกผู้หญิงทั่วไปที่เข้าวัด แต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยายหรือแม่ชี เรียกว่า อุบาสิกา
Narrator: ‘U-baa-si-gaa’ means a woman who is a devout Buddhist and practices the dharma. When shortened, it is used to refer to women in general who go to the temple however elderly women like granny or ‘Mae chee’-s are called ‘U-baa-si-gaa’-s.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

An ‘U-baa-sok’ (อุบาสก) is the male equivalent of an ‘U-baa-si-gaa’ (อุบาสิกา).

A ‘Mae chee’ (แม่ชี) is a Buddhist laywoman who has dedicated her life to religion, vowing celibacy, living an ascetic life and holding eight or even ten precepts (instead of lay Buddhists’ five) (Source: wiki: Maechi).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Forty Three: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).