รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Forty Two…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กระเป๋า
Narrator: Episode – ‘Gra-bpao’.

วิเชียรมาศ: ผู้หญิงคนนั้นมาหาคุณแม่พี่เก่งทำไมนะ
Wi-chian maat: Why has that woman come to look for Pee Geng’s mum?

สีสวาด: เค้า(เขา)มาขอยืมเงิน จะต้องเอาไปเสียค่าเล่าเรียนให้ลูก
Si Sawat: She’s come to borrow some money, to pay for her children’s school fees.

วิเชียรมาศ: ทำไมเค้า(เขา)ไม่มีเงินล่ะ เค้า(เขา)ไม่ได้ทำงานหรอ
Wi-chian maat: Why doesn’t she have any money? Is it because she’s not working?

สีสวาด: ทำ เค้า(เขา)เป็นกระเป๋า
Si Sawat: She is. She’s a ‘gra-bpao’.

วิเชียรมาศ: อะไรนะ
Wi-chian maat: What’s that again?

สีสวาด: เป็นกระเป๋า กระเป๋ารถเมล์น่ะไม่รู้จักหรอ คนเก็บค่าโดยสารรถเมล์น่ะ
Si Sawat: She’s a ‘gra-bpao’. A bus ‘gra-bpao’. Don’t you know what that is? It’s a person who collects bus passenger fares, you know?!

วิเชียรมาศ: เค้า(เขา)เป็นคน ทำไมเรียกเค้า(เขา)ว่า “กระเป๋า” ล่ะ
Wi-chian maat: She’s a person. Why call her a ‘gra-bpao’?

สีสวาด: คุณพ่อเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่า สมัยก่อน คนเก็บค่าโดยสารรถรางหรือรถเมล์ต้องสะพายกระเป๋า คงเป็นเพราะว่าเค้า(เขา)สะพายกระเป๋าจึงเรียกกันว่า “กระเป๋ารถเมล์”
Si Sawat: Dad explained this before to Pee Geng. In the past, the people who collected passenger fares on trams or buses had to sling bags over their shoulders, so they were called bus ‘gra-bpao’-s.

ผู้บรรยาย: คำว่า กระเป๋า นอกจากจะใช้เรียกสิ่งที่ใส่เงินหรือของต่าง ๆ แล้ว ยังใช้หมายถึง พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์หรือรถประจำทางอีกด้วย
Narrator: The word ‘gra-bpao’, apart from being used to call something for carrying money or various things, is also used to mean a worker who collects passenger fares on buses or other fixed route public transport vehicles.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Gra-bpao’ (กระเป๋า) can mean ‘bag’ or ‘conductor’ (whose job is to sell tickets on a bus or other public transport vehicles).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Forty Two: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).