รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Fourteen…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน บุบ – บุ๋ม
Narrator: Episode ‘Bup’ – ‘Bum’.

สีสวาด: เก้าแต้ม ทำกระป๋องออมสินของพี่ก้อยตกลงไป แตกหรือเปล่าก็ไม่รู้
Si Sawat: Kao Taem, you’ve made P’ Goi’s savings can fall to the floor. I wonder if it’s broken.

เก้าแต้ม: ไม่แตกหรอก มันเป็นกระป๋องสังกะสีอะ
Kao Taem: It’s not broken. It’s a galvanized (zinc-coated) iron can, you know?!

สีสวาด: ถ้าอย่างนั้นก็คงจะบุบเสียรูป
Si Sawat: If that’s the case, then it’s probably just ‘bup’-ed

เก้าแต้ม: ค่อยยังชั่วหน่อย บุ๋มไปหน่อยเดียว
Kao Taem: Whew! That sounds much better! Just a little ‘bum’-ed.

สีสวาด: บุบจ้ะ ไม่ใช่บุ๋ม
Si Sawat: It should be ‘bup’-ed, not ‘bum’-ed.

เก้าแต้ม: แล้วบุ๋มเป็นอย่างไงล่ะ
Kao Taem: What’s wrong with ‘bum’-ed?

สีสวาด: บุ๋มก็แปลว่ายุบลงไปเป็นรอยลึก ๆ ใช้กับของนิ่ม ๆ อย่างเนื้อบุ๋ม แก้มบุ๋มเพราะมีลักยิ้มล่ะสิ
Si Sawat: ‘Bum’-ed means a ‘caving in’ that forms a deep mark, used in respect of things that are soft for example an indent in the flesh. A cheek gets indented because a dimple forms.

ผู้บรรยาย: บุบแปลว่ายุบเป็นบริเวณกว้างกว่า ใช้กับของแข็งหรือค่อนข้างแข็งเช่นกระป๋องสังกะสีบุบ กล่องบุบ ส่วนบุ๋มแปลว่ายุบเป็นบริเวณเล็ก ๆ ใช้กับของนิ่ม ๆ เช่นแก้มบุ๋ม คางบุ๋ม
Narrator: ‘Bup’-ed means a depression covering a wider area, used in respect of things that are hard or rather hard for example a galvanized (zinc-coated) iron can is ‘bup’-ed, a box is ‘bup’-ed. As for ‘bum’-ed, it means a depression covering a small area, used in respect of things that are soft for example a cheek is ‘bum’-ed, a chin is ‘bum’-ed.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

Comments…

In English, ‘dent’ can be used in relation to anything whether it be hard or soft. In Thai however, while both ‘bup’ (บุบ) and ‘bum’ (บุ๋ม) appear to be close equivalents of ‘dent’, they are supposed to be used in respect of things that are hard and soft respectively.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Fourteen: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Fourteen: Vocabulary

The vocabulary file is on the way…

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).