รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แกะ – แกละ
Narrator: Episode – ‘Gae’ – ‘Glae’.

สีสวาด: นี่พวกเรา มาเล่นตบแผละต่อคำกันมั้ย(ไหม) เอ้าฟังนะ ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ เสียงดังเปาะแปะ เปาะแปะ เรามาเล่นทายกัน เรามาเล่นทายกัน เด็กชายคนนั้นชอบไว้ผม…
Si Sawat: Hey you guys! Shall we play ‘Dtop plae’ and complete the sentence? Right, listen up! “‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. The sound ‘Bpor-bpae’, ‘Bpor-bpae’ rings out. Let’s play a guessing game. Let’s play a guessing game. That boy loves wearing a ‘Pom…’”

วิเชียรมาศ: ผมแกละ
Wi-chian maat: ‘Pom glae’.

สีสวาด: เธอเก่งมาก คิดได้เร็วจัง
Si Sawat: You’re brilliant! You answered very quickly.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ก็จะตอบหยั่งงั้น(อย่างนั้น)เหมือนกัน แต่วิเชียรมาศชิงตอบเซี้ยะ(เสีย)ก่อน เลยตอบไม่ทัน
Kao Taem: I was about to give the same answer, but Wi-chian maat beat me to it by answering first. I couldn’t respond in time.

สีสวาด: อ้าว แก้ตัวใหม่ก็แล้วกัน ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ เสียงดังเปาะแปะ เปาะแปะ เรามาเล่นทายกัน เรามาเล่นทายกัน เด็กชายคนนั้นเค้า(เขา)ชอบเลี้ยง…
Si Sawat: Alrighty then! Here’s your chance to redeem yourself. “‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. The sound ‘Bpor-bpae’, ‘Bpor-bpae’ rings out. Let’s play a guessing game. Let’s play a guessing game. That boy loves taking care of…’”

เก้าแต้ม: แกะ! ไชโย! ชั้น(ฉัน)ตอบได้แล้ว เด็กเลี้ยงแกะไง
Kao Taem: Gae! Hooray! I’ve answered it! It’s ‘Dek liang gae’, of course.

สีสวาด: นั่นสิ เก้าแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะรึเปล่า
Si Sawat: That’s it! Kao Taem is a ‘Dek liang gae’, right?

วิเชียรมาศ: ใช่ เก้าแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
Wi-chian maat: Right! Kao Team IS a ‘Dek liang gae’!

เก้าแต้ม: เปล่านี่ ชั้น(ฉัน)ไม่เคยเลี้ยงแกะเลยซัก(สัก)ตัวเดียว
Kao Taem: No, I’m not! I’ve never taken care of sheep before, not even one!

สีสวาด: เด็กเลี้ยงแกะนั่นหมายถึง คนที่พูดโกหก และไม่มีคนเชื่อ เป็นสำนวนเปรียบเทียบ
Si Sawat: ‘Dek liang gae’ means ‘(a) person who lies and no one believes a word he / she says’. It’s an idiom of comparison.

เก้าแต้ม: โอ๊ย ชั้น(ฉัน)ไม่เป็นหรอก เด็กเลี้ยงแกะอะไรนั่นน่ะ
Kao Taem: Hey! I’m NOT one of those whatchamacallit ‘Dek liang gae’, OK?!

ผู้บรรยาย: ผมแกละ หมายถึง ผมของเด็กผู้ชายที่มัดไว้เป็นกระจุกตรงแง่ศีรษะ เด็กเลี้ยงแกะเป็นสำนวน หมายถึง คนที่พูดโกหกหลอกลวงจนไม่มีคนเชื่อ
Narrator: ‘Pom glae’ means ‘(the) hair of a boy worn as a topknot, the type with twin tufts on both sides of the forehead’. ‘Dek liang gae’ is an idiom, meaning ‘(a) person who lies and deceives so much so that no one believes a word he / she says’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Dtop plae’ (ตบแผละ) is a type of children’s game with two children using their hands to pat each other’s hands and knees (see: จ๊ะทิงจา Ja Ting Ja).

‘Topknots’, or ‘Juk’ (จุก), as they are called in Thai, are basically little tufts of hair grown in the middle of the otherwise completely shaven head of Thai children. There is a centuries-old belief which still persists today, especially in the provinces, that a young child who is often feverish or chronically sick, or even accident-prone, can be cured by growing a topknot. There are various styles of topknot.

Thai Cat Cartoons

(Sources: Thai Ways by Denis Segaller and พิธีโกนจุก)

‘Dek liang gae’ (เด็กเลี้ยงแกะ) literally means ‘(a) shepherd’. ‘Dek liang gae’ (เด็กเลี้ยงแกะ) also refers to a comparative idiom, based on ‘The Boy Who Cried Wolf’, one of Aesop’s Fables.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).