รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน อีเมล
Narrator: Episode – ‘E-mail’.

เก้าแต้ม: วิเชียรมาศ!! สีสวาด!! หนีเร็ว!
Kao Taem: Wi-chian maat!! Si Sawat!! Let’s get out of here! Quick!

วิเชียรมาศ: แย่แล้วๆ สีสวาดช่วยด้วย!
Wi-chian maat: Oh dear! Oh dear! Help me, Si Sawat!

สีสวาด: ตื่นตูมไปได้ เราเป็นแมวนะไม่ใช่กระต่าย ไหนเก้าแต้ม เล่าซิ(สิ)มีเรื่องอะไร
Si Sawat: Why are you panicking? We’re cats, you know?! We’re not rabbits. You there, Kao Taem! Tell me, what’s going on?

เก้าแต้ม: เมื่อเกี๊ยะ(กี้อ่ะ)ชั้นเดินผ่าน เห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยนั่งเถียงกันอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คนนึง(หนึ่ง)จะส่ง ‘อีแมว’ อีกคนนึง(หนึ่ง)ก็จะเช็ค ‘อีแมว’ ก็แมวบ้านเนี้ยะ(นี้อ่ะ)เป็นตัวเมียทั้งคู่ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: Just a moment ago, I was walking through (the house), when I saw Pee Geng and Pee Goi arguing in front of the computer. One was going to send an ‘Ee maew’ while the other was going to check an ‘Ee maew’. The cats in this household are both females, aren’t they?

วิเชียรมาศ: แอ้เหอะอื้ม(เสียงร้องไห้) พี่เก่งกับพี่ก้อยจะส่งเราไหนไม่รู้
Wi-chian maat: Boohoo! (making sobbing noises) Where on earth will Pee Geng and Pee Goi be sending us?

เก้าแต้ม: เฮ้ออ เฮ้ออ(เสียงร้องไห้) ไม่น่าเลย เห็นกันอยู่หลัดๆ เฮ้ออ(เสียงร้องไห้)
Kao Taem: Boohoo! (making sobbing noises) It’s just not fair! It’s been all-too-brief! Boohoo! (making sobbing noises)

สีสวาด: เมี้ยว! ใจเย็นๆ พี่เก่งกับพี่ก้อยเค้า(เขา)ไม่ได้พูดถึงเราซักหน่อย
Si Sawat: Meow! Calm down! Pee Geng and Pee Goi were not talking about us at all!

เก้าแต้ม: ก็เค้า(เขา)พูดว่า ‘อีแมว’ ‘อีแมว’
Kao Taem: Well, they did say ‘Ee maew’, ‘Ee maew’.

สีสวาด: ไม่ใช่หลอก(หรอก)เก้าแต้ม พี่เก่งพี่ก้อยพูดว่า อีเมล ภาษาอังกฤษมั้ง ไม่เกี่ยวกับแมวซัก(สัก)หน่อย
Si Sawat: That’s not it, Kao Taem. Pee Geng and Pee Goi must have said ‘E-mail’. I’m guessing it’s an English word. It’s got nothing to do with cats.

ผู้บรรยาย: คำภาษาอังกฤษว่า ‘E-mail’ จะใช้ทับศัพท์ว่า อีเมล หรือจะใช้ว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ หมายถึง จดหมายที่เขียนส่งและรับผ่านทางอินเทอร์เน็ต
Narrator: The English word ‘E-mail’ is transliterated into Thai as ‘อีเมล’ or it can also be referred to as electronic mail. It means ‘mail that is sent and received through the internet’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

When Si Sawat reminded Wi-chian maat that they are cats and not rabbits, Si Sawat is probably referring to the story about the panic-stricken rabbit. If you do not know the story, you may want to check out: นิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูม.

Kao Taem mistakenly thought that Pee Geng and Pee Goi said ‘Ee maew’ (อีแมว), when it is probably the case that they were talking about ‘E-mail’ (อีเมล) (a loanword borrowed from English). The ‘Maew’ (แมว) in ‘Ee maew’ (อีแมว) means ‘(a) cat’ while ‘Ee’ (อี) is a prefix used before the names of women or when referring to women (its use may be considered very rude and offensive). So ‘Ee maew’ (อีแมว) here basically means ‘(those) (expletive) cats’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Five: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).