รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ตะกุย – ตะกาย
Narrator: Episode – ‘Dta-gui’ – ‘Dta-gaai’.

วิเชียรมาศ: นั่นเก้าแต้มเค้า(เขา)ตะกุยอะไรที่ข้างกระถางต้นไม้ เดี๋ยวกระถางล้มลงมาเสียหายก็จะเดือดร้อนกันหมด
Wi-chian maat: What is Kao Taem ‘Dta-gui’-ng over there beside the tree pot? If the pot falls over and is damaged, there’ll be hell to pay.

สีสวาด: เก้าแต้มคงจะเห็นหนูหรืออะไรซัก(สัก)ตัวนึง(หนึ่ง)ละมั้ง เค้า(เขา)แค่ตะกุยไม่ได้ตะกาย กระถางก็คงไม่ล้มลงมา
Si Sawat: Kao Taem probably spotted a rat or some other animal, I guess. He’s only ‘Dta-gui’-ng, and not ‘Dta-gaai’-ng. So the pot would probably not fall over.

วิเชียรมาศ: แล้ว ตะกุย กับ ตะกาย มันต่างกันยังไง(อย่างไร) มันใช้มือใช้เท้าที่มีเล็บคุ้ยหรือข่วนอะไรซัก(สัก)อย่างนึง(หนึ่ง)เหมือนๆ กันนั่นแหละ
Wi-chian maat: Sooo….how is ‘Dta-gui’ different from ‘Dta-gaai’? They’re the same in that both involve the use of the front and back paws with claws to dig around for or scratch something.

สีสวาด: มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจ้ะ
Si Sawat: Well, they’re similar, but not the same.

วิเชียรมาศ: ไม่เหมือนยังไง(อย่างไร)อ่ะ
Wi-chian maat: Not the same, how?

สีสวาด: นี่ไง ตะกุย แล้วนี่ ตะกาย พวกหมาก็ชอบตะกายเจ้าของ เวลาตะกายมันจะตั้งตัวขึ้น
Si Sawat: This here is ‘Dta-gui’, while this is ‘Dta-gaai’. Dogs like to ‘Dta-gaai’ their owners. When ‘Dta-gaai’-ng, they stand on their hind legs.

ผู้บรรยาย: ตะกุย เป็นอาการใช้มือใช้เท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งที่อยู่บนพื้นราบ เช่น ตะกุยดิน ตะกุยพื้น ส่วน ตะกาย เป็นอาการข่วนสิ่งที่ตั้งอยู่ เช่น ตะกายฝา ตะกายต้นไม้
Narrator: ‘Dta-gui’ involves the use of one’s hands and feet to dig around for or scratch something on a flat surface, for e.g. “(to) ‘Dta-gui’ the ground” and “(to) ‘Dta-gui’ the floor”, while ‘Dta-gaai’ involves clawing at something that is standing upright, for e.g. “(to) ‘Dta-gaai’ the wall” and “(to) ‘Dta-gaai’ the tree”.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).