รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน โป๊ะไฟ – โป๊ะดักปลาทะเล
Narrator: Episode – ‘Bpo fai’ – ‘Bpo dak bplaa ta-lay’.

สีสวาด: เก้าแต้ม! ลงมาจากโต๊ะเดี่ยว(เดี๋ยว)นี้นะ ระวังจะทำโป๊ะแตกล่ะ
Si Sawat: Kao Team! Get down from the table this instant! And be careful not to break the ‘Bpo’.

เก้าแต้ม: โป๊ะอะไรอ่ะ ไม่เห็นมีซัก(สัก)หน่อย
Kao Taem: What ‘Bpo’ are you talking about?! I don’t see any ‘Bpo’ anywhere around here.

สีสวาด: ก็เป้าไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นไง
Si Sawat: It’s the light covering that’s on the table!

เก้าแต้ม: เนี่ยะ(นี่อ่ะ)หลอ(หรือ)โป๊ะ ไม่เห็นเหมือนโป๊ะที่เค้า(เขา)เอาไว้ดักปลาในทะเลเลย
Kao Taem: You call this a ‘Bpo’? It doesn’t look like the ‘Bpo’ that people use to trap fish in the sea at all.

วิเชียรมาศ: แหม ทำเป็นเก่ง ของง่ายๆ ใกล้ตัวไม่รู้จัก ไปรู้จักของที่อยู่ไกลตัวที่ทะเลโน่น
Wi-chian maat: Wow! What a show-off! You don’t know the simple things that are around us but you know the thing that’s far away in yonder sea.

เก้าแต้ม: สีสวาด ช่วยบอกหน่อยซี่(สิ) ไหนๆ โป๊ะไฟอยู่ไหน
Kao Taem: Si Sawat! Pray tell! Where is this ‘Bpo fai’ you’ve been talking about?

สีสวาด: ที่ครอบหลอดไฟนี่แหละ เค้า(เขา)เอาไว้บังแสงไฟไม่ให้กระจายออกไป
Si Sawat: It’s the covering for the light bulb. People use it to shade light and not let it diffuse.

เก้าแต้ม: โธ่เอ๊ย เห็นอยู่ทุกวันไม่ยักกะรู้จัก
Kao Taem: Sheesh! I see it everyday and I don’t even know what it is.

วิเชียรมาศ: แล้วที่รู้ว่ารู้จักล่ะ มันคืออะไร
Wi-chian maat: Well, what about the thing that you DO know?! What is it?

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)รู้จักแต่โป๊ะดักปลาในทะเล เค้า(เขา)เอาเสาไม้มาปักๆ เพื่อดักจับปลาที่ว่ายเข้าไป
Kao Taem: I only know the ‘Bpo dak bplaa’ in the sea. People drive stakes into the seabed to form a trap to catch the fish that swim into it.

วิเชียรมาศ: โอ้ย อธิบายอะไรก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจเลย โป๊ะดักปลามันมีรูปร่างหน้าตายังไง(อย่างไร)
Wi-chian maat: Geesh! What kind of explanation is that? I don’t get it at all! What does a ‘Bpo dak bplaa’ look like?

ผู้บรรยาย: โป๊ะดักปลา ทำด้วยเสาไม้ปักเป็นวง มีประตูตรงกลาง สองข้างทางเข้าใช้ไม้ปักเรียงกันออกไปเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาในโป๊ะ โป๊ะไฟ คือ ที่ครอบตะเกียงหรือหลอดไฟเพื่อบังลมหรือบังคับแสงไฟ
Narrator: A ‘Bpo dak bplaa’ is formed by using wooden stakes to form a circle, with a doorway in the middle. Stakes are driven in in rows along both sides of the entrance to force the fish to swim into the ‘Bpo’. A ‘Bpo fai’ is a covering for a lantern or light bulb to shade or channel the light.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘Bpo dak bplaa’ (โป๊ะดักปลา) is basically a stake trap used for fishing.

A ‘Bpo fai’ (โป๊ะไฟ) is basically a lampshade.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).