รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน พักผ่อน – พรรคพวก
Narrator: Episode – ‘Pak-pon’ – ‘Pak-puak’.

สีสวาด: เก้าแต้มฟังนะ ชั้น(ฉัน)จะอ่านอะไรให้ฟัง แล้วจับเสียงให้ได้ว่ามีคำอะไรที่ออกเสียงเหมือนกัน วันนี้อากาศแสนร้อน เรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ นอนหลับกันให้สบาย ตื่นแล้วผันผาย หาพรรคพวกเรา
Si Sawat: Kao Taem, listen up! I’m going to read something aloud to you. Listen out for and pick out the words that sound the same. “Today, the weather is extremely hot. We’re here to ‘Pak-pon’ under the trees. We’ll fall asleep relaxed and when we awake, we’ll go on to look for our ‘Pak-puak’.”

เก้าแต้ม: ฮึ ฟังไม่ทันอ่ะ อ่านใหม่อีกทีซิ(สิ)
Kao Taem: Hmmpf! I couldn’t catch that! Go on and read it again.

สีสวาด: วันนี้อากาศแสนร้อน เรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ นอนหลับกันให้สบาย ตื่นแล้วผันผาย หาพรรคพวกเรา
Si Sawat: “Today, the weather is extremely hot. We’re here to ‘Pak-pon’ under the trees. We’ll fall asleep relaxed and when we awake, we’ll go on to look for our ‘Pak-puak’.”

เก้าแต้ม: อ๋อ ก็คำว่า พักผ่อน กับ พรรคพวก ไง แล้วมันเขียนเหมือนกันรึ(หรือ)เปล่า
Kao Taem: Aha! It’s clear that they’re the words ‘Pak-pon’ and ‘Pak-puak’. Are they written the same way?

สีสวาด: ก็เพราะมันเขียนไม่เหมือนกันน่ะซี(สิ) ชั้น(ฉัน)ถึงได้เอามาถาม
Si Sawat: It’s because they are not written the same way that I’ve asked you to pick them out.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ตอบได้แล้ว เราไปพักผ่อนกันที่ใต้ต้นไม้เหอะ(เถอะ) ตื่นแล้วเราจะได้ไปเล่นกับพรรคพวกของเรากันนะ
Kao Taem: So I’ve answered your question! Let’s go ‘Pak-pon’ under the trees and when we awake, we can then go and play together with our ‘Pak-puak’.

ผู้บรรยาย: พักผ่อน คำว่า พัก เขียน พ พาน ไม้หันอากาศ ก ไก่ ส่วน พรรคพวก คำว่า พรรค เขียน พ พาน ร หัน(รร) ค ควาย คำสองคำนี้ อ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน และความหมายก็ต่างกัน
Narrator: The ‘Pak’ in the word ‘Pak-pon’ is written ‘Por paan, mai han aa-gaat’, and ‘kor kai’ whereas the ‘Pak’ in the word ‘Pak puak’ is written ‘Por paan, ror han and kor kwaai’. Both these words are read the same way but they are written differently and they have different meanings.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Pak-pon’ (พักผ่อน) basically means ‘(to) rest’ as in ‘(to) stop doing a particular activity or stop being active for a period of time in order to relax and get back your strength’.

‘Pak-puak’ (พรรคพวก) basically means ‘friends, followers, or supporters’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).