รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เพลา – เพลา
Narrator: Episode – ‘Plao’ – ‘Pay-laa’.

เก่ง: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลา ช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
Geng: ‘Gaen cheuam lor rot nan reu cheu waa plao’ ‘Chaang ngiap ngao nak naa pay-laa yen’.

ก้อย: อ่านอะไรน่ะพี่เก่ง เอ๋ คำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยะ(นี่อ่ะ)เขียนเหมือนกัน แต่ทำไมพี่เก่งอ่านออกเสียงต่างกันละจ้ะ
Goi: What are you reading, Pee Geng? Hmm. The words that are underlined have the same spelling but why is Pee Geng pronouncing them differently?

เก่ง: เค้า(เขา)เรียกว่า คำพ้องรูป จ้า มีตัวสะกดเหมือนกัน สระเอ พ พาน ล ลิง สระอา แต่อ่านไม่เหมือนกันน้า(นะ)
Geng: They are called ‘heteronyms’. They are spelt the same: ‘Sa-ra ay’, ‘Por paan’, ‘Lor ling’ and ‘Sa-ra aa’, but they do not sound the same.

ก้อย: แล้ว อ่านอะไรได้บ้างล่ะพี่เก่ง
Goi: So, what are its pronunciations, Pee Geng?

เก่ง: อ่านว่า เพลา ก็ได้ หรืออ่าน เพ-ลา ก็ได้
Geng: It can be pronounced ‘Plao’ or ‘Pay-laa’.

ก้อย: หลอ(หรือ) ความหมายเหมือนกันมั้ย(ไหม)พี่เก่ง
Goi: Is that so? Do they have the same meaning, Pee Geng?

เก่ง: ความหมายก็ต่างกันจ้ะ เพลา หมายถึง แกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถ ส่วน เพ-ลา หมายถึง เวลา
Geng: They have different meanings. ‘Plao’ means ‘(a) bar that is used to connect the wheels of a vehicle’ whereas ‘Pay-laa’ means ‘time’.

ก้อย: พี่เก่งอ่านอีกทีสิ ก้อยชอบ
Goi: Pee Geng, do read it again. I like it.

เก่ง: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลา ช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
Geng: ‘Gaen cheuam lor rot nan reu cheu waa plao’ ‘Chaang ngiap ngao nak naa pay-laa yen’.

ผู้บรรยาย: สระเอ พ พาน ล ลิง สระอา อ่านว่า เพลา หมายถึง แกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถ หรืออ่านว่า เพ-ลา หมายถึง เวลา
Narrator: ‘Sa-ra ay’, ‘Por paan’, ‘Lor ling’ and ‘Sa-ra aa’: can be pronounced as ‘Plao’, meaning ‘(a) bar that is used to connect the wheels of a vehicle’ or as ‘Pay-laa’, meaning ‘time’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Plao’ (เพลา) basically means ‘(an) axle’.

‘Way-laa’ (เวลา) basically means ‘time’. ‘Pay-laa’ (เพลา) is an alternative spelling of (เวลา) however ‘Way-laa’ (เวลา) is more commonly used.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Two: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).