รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Seventeen…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เสี้ยววินาที
Narrator: Episode ‘Sieow wi-naa-tee’.

เสียงนักพากย์: เข้าเส้นชัยไปแล้วครับ นักว่ายน้ำของไทยชนะแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง
Sound of commentator: (He has) crossed the finish line! The Thai swimmer has won by only a ‘sieow wi-naa-tee’.

เก่ง: โอโฮ้ โอ้โห ชนะกันแค่เสี้ยววินาทีเองอะ
Geng: Oho! Oho! Winning by only a ‘sieow wi-naa-tee’.

วิเชียรมาศ: เสี้ยววินาที เป็นยังไงเหรอ แล้วทำไมต้องชนะกันแค่เสี้ยววินาทีด้วยล่ะ
Wi-chian maat: What is ‘sieow wi-naa-tee’? How can one win by only a ‘sieow wi-naa-tee’?

สีสวาด: คำว่า เสี้ยว หมายถึง ส่วนหนึ่งในสี่ส่วน ใช้ ส เสือ และมีไม้โทด้วย เช่น เค้า(เขา)ผ่าแตงโมออกเป็นสี่เสี้ยว ทีนี้ในหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที เธอลองมาคิดดูสิว่าถ้าชนะกันแค่เสี้ยววินาทีจะเป็นเวลาเท่าไหร่
Si Sawat: The word ‘sieow’ means ‘(a) quarter i.e. one of four equal parts’, spelt with a ‘s seua’ and there’s a ‘maai toh’ in it as well. For example, “he / she cut the watermelon into four quarters”. Now, one minute has sixty seconds. Think of winning by only a ‘sieow’ of a second: how long is that?

วิเชียรมาศ: ก็เวลานิดเดียวเท่านั้นเองซี่(สิ)
Wi-chian maat: A tiny period time.

สีสวาด: ถูกต้อง เก่งมากจ้ะ
Si Sawat: That’s right! That’s very clever of you!

ผู้บรรยาย: เสี้ยววินาที เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเวลา หมายความว่า เวลาน้อยนิดเดียว เช่น อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้หากเราประมาทแม้เสี้ยววินาที
Narrator: ‘Sieow wi-naa-tee’ is an expression used to refer to a relative duration of time. It means a tiny period of time, for example “an accident can happen if we are negligent even for a ‘sieow wi-naa-tee’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The closest English equivalent for ‘sieow wi-naa-tee’ would probably be ‘(a) split second’. A ‘split second’ however is not a quarter of a second. Here is the entry on ‘split second’ in The American Heritage® Dictionary of Idioms (by Christine Ammer):

An instant, a fraction of a second, as in “Our swimmer came in a split second before theirs”. This expression alludes to a stop watch that has two second hands, one above the other, for timing more than one athlete or intervals of a race by a single athlete. Each hand can be stopped independently of the other, so a second can be ‘split’ when one second hand stops a fraction of a second after the other. [c. 1880]

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Seventeen: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Seventeen: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).