รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน การใช้ไม้ยมก
Narrator: Episode – Using ‘Maai ya-mok’.

เก้าแต้ม: ท้องฟ้าสีฟ้า ๆ
ทุ่งนาสีเขียว ๆ
ลูกงูตัวเรียว ๆ
นกเหลียวมามอง ๆ
ไก่ร้องกระต๊าก ๆ
ตัวนากแอบจ้อง ๆ
ดินทรายเป็นกอง ๆ
เดินย่อง ๆ คอยระวัง
Kao Taem: ‘Tong faa see faa faa’
‘Tung naa see kieow kieow’
‘Look ngoo dtua rieow rieow’
‘Nok lieow maa mong mong’
‘Gai rong gra-dtaak gra-dtaak’
‘Dtua naak aep jong jong’
‘Din saai bpen gong gong’
‘Dern yong yong, koi ra-wang’

วิเชียรมาศ: ท่องอะไรของเธอฟ้า ๆ เขียว ๆ จะหลับเลยหลับไม่ลงเลย
Wi-chian maat: What are you reciting? I can’t fall asleep with all this ‘Faa faa’ and ‘Kieow kieow’.

เก้าแต้ม: ไม่รู้เหมือนกัน วันก่อนเดินผ่านโรงเรียนได้ยินเด็ก ๆ เค้า(เขา)ท่องกัน เลยจำมาบ้าง
Kao Taem: I too have no idea what it is. The other day I was walking past a school and I heard the kids reciting it, so I memorized it.

สีสวาด: ก็ฟังเพลินดีนะ อะไรนะ ฟ้า ๆ เขียว ๆ เรียว ๆ มอง ๆ
Si Sawat: It can be engrossing to listen to: ‘Faa faa’, ‘Kieow kieow’, ‘Riaw riaw’, ‘Mong mong’.

วิเชียรมาศ: ทำไมต้องพูดซ้ำ ๆ กันด้วยล่ะ
Wi-chian maat: Why must everything be repeated?

สีสวาด: รู้มั้ย(ไหม)ว่าพอพูดซ้ำ ๆ แล้วความหมายมันต่างออกไป เวลาเขียนไม่ต้องเขียนซ้ำ ใช้ ไม้ยมก(ๆ) แทน
Si Sawat: Do you know that when you repeat something then its meaning changes? When you’re writing it down, there’s no need to write it twice: just use a ‘Maai ya-mok’ instead.

ผู้บรรยาย: ไม้ยมก ใช้แทนคำซ้ำ เมื่อเติมไม้ยมกเข้าไปท้ายคำ ความหมายอาจเปลี่ยนไป
Narrator: A ‘Maai ya-mok’ is used in place of a word to be written again. When a ‘Maai ya-mok’ is added at the end of a word, its meaning may change.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In linguistics, the process in which a word is repeated, is called ‘reduplication’

Reduplication in the Thai language is discussed in ‘A Reference Grammar of Thai’ by Iwasaki and Ingkaphirom.

Reduplication can basically be used to indicate plurality or to add various meanings to a word, such as softness (similar to English –ish) or intensity (for emphasis). Sometimes it is used just for the sake of rhythmic effect.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
My passion is promoting the Thai language. Fullstop. Oh, and traveling. I'm passionate about that as well. And photography too.

Latest posts by Catherine Wentworth (see all)