รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Sixteen…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กำไร – กำไล
Narrator: Episode ‘Gam-rai’ – ‘Gam-lai’.

เก้าแต้ม: เมื่อกี๊(เมื่อกี้)นะ ได้ยินป้าทองดีบ่น ขายของไม่เห็นกำไลเลย
Kao Taem: Just now, I heard Bpaa Tong-dee grumbling about sales and not seeing any ‘gam-lai’ at all.

วิเชียรมาศ: คนซื้อของ เค้าชอบใส่กำไลมาซื้อของกันเหรอ
Wi-chian maat: Do buyers like wearing ‘gam-lai’-s when they come to buy something?

สีสวาด: กำไร ที่ป้าทองดีพูดน่ะ หมายถึง กำไรที่เป็นรายได้จากการค้าขาย สะกดด้วย ร เรือ เวลาอ่านต้องออกเสียง รอ เรือ ให้ถูกต้องว่า กำไร แต่ถ้าออกเสียงว่า กำไล เขียน ล ลิง จะหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้าที่พวกผู้หญิงนิยมใส่จ้ะ เวลาพูดเธอต้องออกเสียง ร เรือ ให้ชัด ทีนี้ลองพูดตามชั้น(ฉัน)นะ โรงเรียน ราบรื่น เรียบร้อย
Si Sawat: The ‘gam-rai’ that Bpaa Tong-dee was talking about, means the profit that’s part of the revenue derived from vending. It’s spelled with a ‘r reua’, so when you read it out you must pronounce the ‘ror reua’ sound properly, as ‘gam-rai’. If however, it is pronounced as ‘gam-lai’, which is written with a ‘l ling’, then it means a piece of jewellery that women like to wear around the wrist or ankle. When you’re speaking, you must pronounce the ‘r reua’ sound clearly. Now, try pronouncing these words after me: ‘rong rian’, ‘raap reun’, ‘riap roi’.

เก้าแต้ม: ได้เลยยยย (เลย) โรงเรียน ราบรื่น เรียบร้อย
Kao Taem: You got it! ‘Rong rian’, ‘raap reun’ ‘riap roi’.

ผู้บรรยาย: การพูดภาษาไทย ต้องระมัดระวังออกเสียง ร เรือ ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะผิดความหมายได้ กำไร ร เรือ หมายถึง ผลที่ได้เกินต้นทุน ส่วน กำไล ล ลิง หมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้า
Narrator: In speaking Thai, you must be careful when it comes to pronouncing the ‘r reua’ sound; you must do it properly. Otherwise you will get a word with a meaning different from that originally envisaged. ‘Gam-rai’ with a ‘r reua’ means profit, that is the excess over the capital outlay. ‘Gam-lai’ with a ‘l ling’ on the other hand, means a piece of jewellery worn around the wrist or ankle.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In Thai, it’s common for a kinship term such as ‘bpaa’ (ป้า) (basically meaning ‘aunt’ but limited to the elder sister or one’s father or mother) to be used as an honorific before the name of a woman older than our parents. We use it to show respect so the addressee need not be related to us, in fact the addressee may even be a total stranger. The term may also be used as a personal pronoun.

‘Gam-lai’ (กำไล) means a piece of jewellery worn around the wrist or ankle. When we’re talking about a ‘gam-lai’ (กำไล) worn around the wrist, the closest English equivalent would be ‘bangle’.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Sixteen: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Sixteen: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).