รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กีฬา – เถ้าแก่
Narrator: Episode 65 – ‘Tao-gae’.

เก้าแต้ม: พี่เก่งเค้า(เขา)จะไปไหนหลอ(หรือ)สีสวาด แต่งตัวหล่อเชียว
Kao Taem: Where is Pee Geng going, Si Sawat? All dressed up and looking good.

สีสวาด: ไปงานหมั้นจ้ะ คุณพ่อพี่เก่งเป็นเถ้าแก่ด้วยนะ
Si Sawat: He’s going to an engagement ceremony. Pee Geng’s father is the ‘Tao-gae’.

เก้าแต้ม: เถ้าแก่ คือ อะไรหลอ(หรือ)
Kao Taem: What is ‘Tao-gae’?

วิเชียรมาศ: ความจริง คำว่า เถ้าแก่ ใช้กันมานานแล้วนะ หมายถึง ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอผู้หญิงมาแต่งงานด้วย
Wi-chian maat: Truth is, the word ‘Tao-gae’ has been in use for a long time. It means ‘(a) senior who is the head in respect of asking for a woman’s hand in marriage’.

สีสวาด: และก็ใช้เรียกผู้ชายจีนที่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการว่า เถ้าแก่ ด้วย แต่เดี่ยว(เดี๋ยว)นี้ คนที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องแก่ก็ได้นะ และไม่ต้องเป็นคนจีนก็เรียกว่า เถ้าแก่ ได้
Si Sawat: And a Chinese man who has a good station in life and is the owner of a business is also called a ‘Tao-gae’. But nowadays a person who’s the owner of a business does not necessarily have to be old nor Chinese, to be called a ‘Tao-gae’, you know?!

วิเชียรมาศ: ใช่ แต่จะบอกให้นะ คำว่า เถ้าแก่ ที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยะ(นี่อ่ะ)เค้า(เขา)ใช้ ถ ถุง น้า(นะ)
Wi-chian maat: That’s true! But let me tell you something. The word ‘Tao-gae’ that we’re talking about now, is spelled with a ‘Tor tung’, OK?!

ผู้บรรยาย: เถ้าแก่ หมายถึง ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานการสู่ขอหรือการหมั้น อีกความหมายหนึ่งก็คือ ผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการ
Narrator: ‘Tao-gae’ means ‘(a) senior who is the head in asking a woman to marry or to get engaged. Another meaning is ‘(a) man who is the owner of a business’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Tao-gae’ (เถ้าแก่) is a loan word from Chinese Teochew dialect which basically means ‘master’, as in the head of a family or house. As this concept of ‘master’ is uncommon in Thailand however, most Thai people use the word ‘Tao-gae’ to refer to a ‘boss’.

‘Tao-gae noi’ (เถ้าแก่น้อย), the name of a popular seaweed flavored snack sold in Thailand, basically means ‘(a) young boss’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Five: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).