รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำที่เข้าคู่กัน
Narrator: Episode – Words that rhyme.

วิเชียรมาศ: นกบินฉวัดเฉวียน
แวะเวียนกระซุบกระซิบ
หนอนคลานกระดุบกระดิบ
ดุกดิกกระซิกกระซี้
Wi-chian maat: ‘Nok bin cha-wat-cha-wian’
‘Wae wian gra-sup-gra-sip’
‘Non klaan gra-dup-gra-dip’
‘Duk-dik gra-sik-gra-see’

สวัสดีจ้ะเก้าแต้ม หน้าตายิ้มแย้มอารมณ์ดีจริงน้า(นะ)
Greetings, Kao Taem! You’ve got a big smile on your face and you’re in such a good mood!

เก้าแต้ม: เพลงเพราะจัง ใครแต่งน่ะ
Kao Taem: Such a melodious song! Who wrote it?

วิเชียรมาศ: เพลงนี้ชั้น(ฉัน)แต่งเองน้า(นะ)แต่ยังไม่จบ ชั้น(ฉัน)คิดคำอ่านแล้วมันมีเสียงข้างท้ายเหมือนสะบัดเสียงน่ะ
Wi-chian maat: I wrote this song myself, but it’s not finished. I’ve come up with some words but they do not rhyme.

เก้าแต้ม: ไหน เธอร้องให้ฟังอีกทีซิ
Kao Taem: Is that so?! Sing it again for me.

วิเชียรมาศ: ได้เลย ฟังน้า(นะ)
นกบินฉวัดเฉวียน
แวะเวียนกระซุบกระซิบ
หนอนคลานกระดุบกระดิบ
ดุกดิกกระซิกกระซี้
Wi-chian maat: Can do! Listen up.
‘Nok bin cha-wat-cha-wian’
‘Wae wian gra-sup-gra-sip’
‘Nok klaan gra-dup-gra-dip’
‘Duk-dik gra-sik-gra-see’

ผู้บรรยาย: คำบางคำเป็นคำคู่ที่มีเสียงไพเราะ และมีจังหวะที่ชวนให้สนุก เช่น ฉวัดเฉวียน กระซุบกระซิบ กระดุบกระดิบ กระซิกกระซี้
Narrator: Some words go together and rhyme melodiously, with a rhythm that’s fun.
‘Cha-wat-cha-wian’
‘Gra-sup-gra-sip’
‘Gra-dup-gra-dip’
‘Gra-sik-gra-see’

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).