รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ศาลพระภูมิ
Narrator: Episode – ‘Saan pra-poom’.

สีสวาด: แมวเอ๋ยแมวเหมียว
รูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา
ร้องเรียกเหมียวเหมียวประเดี๋ยวก็มา
เอ๊ะ ใครน่ะ
Si Sawat: ‘Maew oie maew mieow’
‘Roop raang bpra-prieow bpen nak naa’
‘Rong riak mieow mieow bpra-dieow gor maa’
Huh?! Who’s there?

เก้าแต้ม: ครอกฟี้ ครอกฟี้
Kao Taem: ‘Krok fee’ ‘Krok fee’ (snoring sound).

สีสวาด: เมี้ยวว!!! (เหมียว)
Si Sawat: Meow!!!

เก้าแต้ม: ปัดโธ่ ตกใจหมดเลย กำลังหลับสบายเชียว
Kao Taem: Yikes! You scared the hell out of me, I was enjoying such a deep sleep.

สีสวาด: ที่นอนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมานอนบนศาลพระภูมิล่ะ
Si Sawat: There are so many places to sleep, why must you come and sleep on a ‘Saan pra-poom’, huh?

เก้าแต้ม: ก็มันสูงดี ลมพัดเย็นสบายด้วย
Kao Taem: Well, it is quite tall and there’s a cool breeze too.

สีสวาด: ศาลพระภูมิเนี่ย(นี่อ่ะ)นะ เค้า(เขา)ถือว่าเป็นที่สถิตของเทวดาประจำพื้นที่หรือสถานที่นั้นๆ ชั้น(ฉัน)เห็นคุณแม่พี่เก่งมาไหว้บ่อยๆ
Si Sawat: “Saan pra-poom’ are considered to be the dwelling place of the resident guardian spirit(s) of a particular land or place.

เก้าแต้ม: พระภูมิ คืออะไรหลอ(หรือ)
Kao Taem: What’s a ‘Pra-poom’?

สีสวาด: พระภูมิ ก็คือ เทวดาผู้รักษาสถานที่
Si Sawat: A ‘Pra-poom’ is the guardian spirit of a place.

เก้าแต้ม: งั้นชั้น(ฉัน)ไปหาที่อื่นนอนดีกว่า
Kao Taem: If so, I best go look for another place to sleep.

ผู้บรรยาย: ศาลพระภูมิ คือ ที่สถิตของเทวดาประจำพื้นที่ พระภูมิ คือ เทวดาผู้ดูแลพื้นที่
Narrator: A ‘Saan pra-poom’ is the dwelling place of resident guardian spirits. A ‘Pra-poom’ is a guardian spirit.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Saan’ (ศาล) on its own basically has two core meanings: a court (a place where trials and other legal cases happen) or a shrine (a place for worship that is holy).

‘Pra-poom’ (พระภูมิ) basically means a ‘guardian spirit(s)’.

So ‘Saan pra-poom’ (ศาลพระภูมิ) basically means a ‘guardian spirit house(s)’. You can read more about it here: Spirit Houses.

‘Tay-wa-daa’ (เทวดา) on its own basically means a ‘god/goddess or angel’ however in this dialogue it is probably used to refer more to a ‘guardian spirit’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Cat's Spirit House

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).