รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำอุทานที่สื่อความหมาย
Narrator: Episode – ‘Kam u-taan’ to Show Emotion.

เก้าแต้ม: แหงวว เจ็บจังเลยอ่ะ อู๊ย ไม่น่าพลาดเลยเรา อูยย
Kao Taem: ‘Ngaeww’! It’s so painful! ‘Ui’! I really shouldn’t have slipped up like that!

วิเชียรมาศ: อ้าว เก้าแต้ม เป็นอะไรไปน่ะ ทำไมถึงเดินตัวแอ่นอย่างงี้(อย่างนี้)ล่ะ
Wi-chian maat: ‘Ao’! Kao Taem, what’s the matter? Why are you walking with your body bent like this?

เก้าแต้ม: แหม ก็เมื่อเช้านี้นะซี่(สิ) ชั้น(ฉัน)เห็นกระรอกกระโดดจากกิ่งไม้นึง(หนึ่ง)ไปกิ่งไม้อีกต้นนึง(หนึ่ง) ชั้น(ฉัน)ก็กระโดดตามแต่ไปไม่ถึงเลยตกแอ้กลงมา หูย เจ็บจัง แหงวว
Kao Taem: ‘Mae’! Well, earlier this morning, I saw a squirrel jumping from one branch to another. I jumped after it but I did not make it and fell down with a loud ‘Aek’! ‘Huy’! It really hurts! ‘Ngaeww’!

วิเชียรมาศ: เจ็บถึงกับร้องแหงวเชียวหรอ เอ แล้วถ้าคนเจ็บ เค้าจะร้องแหงวๆ เหมือนเรารึเปล่าอ่ะ
Wi-chian maat: It hurts so bad that you’re crying out ‘Ngaew’, huh?! So if a person is in pain, would that person cry out ‘Ngaew’ like us?

สีสวาด: คนน่ะเค้าไม่ร้องแหงวๆ หรอก แต่พอร้องปั๊บคนฟังจะรู้เลยว่าอยู่ในอาการอะไร ลองทายดูนะ
Si Sawat: One does not cry out ‘Ngaew’, OK?! But having said that, there are cries that as soon as you make them, the listener will know the state that you are in. Go on and make a guess.

สีสวาด: อู้ย โอ้ย
Si Sawat: ‘Uy’! ‘Oi’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงเจ็บ
Wi-chian maat: It means that you’re in pain.

สีสวาด: เอ๊ะ เอ
Si Sawat: ‘Ay’! ‘Ay’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงสงสัย
Wi-chian maat: It means that you’re having doubts or you’re suspicious of something.

สีสวาด: อ๋อ
Si Sawat: ‘Or’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงเข้าใจ
Wi-chian maat: It means that you understand something.

สีสวาด: เอ้า
Si Sawat: ‘Ao’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงให้
Wi-chian maat: It means that you are handing over something.

สีสวาด: โถ
Si Sawat: ‘Toh’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงสงสาร
Wi-chian maat: It means that you sympathize with someone.

ผู้บรรยาย: เสียงที่เปล่งออกมาแทนความรู้สึกเรียกว่า คำอุทาน บอกอารมณ์ของผู้พูด
Narrator: The sounds made to represent emotion are called ‘Kam u-taan’, they convey the feelings of the speaker.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Kam u-taan’ basically means ‘interjections’. The interjections of each language differ so if you want to sound like a Thai, it would be a good idea to start using Thai interjections instead of the ones that you would normally use.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).