รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กรมอุตุฯ
Narrator: Episode – ‘Grom u-dtu’.

วิเชียรมาศกับเก้าแต้ม: ครอก อืม ครอก อืม
Wi-chian maat and Kao Taem: ‘Krok eum’ ‘Krok eum’ (snoring sound)

สีสวาด: เก้าแต้ม วิเชียรมาศ มานอนหลับอยู่นี่เอง ไหนอวดว่ากำลังทำงานอยู่ไง
Si Sawat: Kao Taem! Wi-chian maat! You’re asleep here all this time! Weren’t you the ones bragging about doing some work?

เก้าแต้ม: ก็ทำงานน่ะซี้(สิ)
Kao Taem: We are working, you know?!

สีสวาด: งานอะไร เห็นกรนกันครอกๆ
Si Sawat: What work? I see you snoring loudly: going ‘Krok’ ‘Krok’.

เก้าแต้ม: พวกเราคือ กรมอุตุ
Kao Taem: We are the ‘Grom u-dtu’.

สีสวาด: กรมอุตุนิยมวิทยา
Si Sawat: You mean ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’

วิเชียรมาศ: เราก็เป็นอุตุเหมือนกัน แต่เป็นนอนหลับอุตุ
Wi-chian maat: We are also ‘U-dtu’ but we are ‘Non lap u-dtu’.

เก้าแต้ม: นอนต่อดีกว่า
Kao Taem: We best get back to sleeping.

สีสวาด: เอ๊า(อ้าว)
Si Sawat: Sheesh!

ผู้บรรยาย: อุตุ แปลว่า ฤดู กรมอุตุนิยมวิทยา คือ หน่วยงานที่ศึกษาสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ ส่วน นอนหลับอุตุ คือ หลับสบาย
Narrator: ‘U-dtu’ means ‘season’. ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ is the agency that studies and forecasts weather whereas ‘Non lap u-dtu’ is to be sound asleep.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In this episode Kao Taem makes a pun and finally gets one over Si Sawat.
The ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ (กรมอุตุนิยมวิทยา) is basically the ‘Thai Meteorological Department’.

The punctuation mark ฯ in the word กรมอุตุฯ is called ‘Bpai-yaan noi’ (ไปยาลน้อย) and it shows that the preceding word is abbreviated [‘Grom u-dtu’ (กรมอุตุฯ) is abbreviated from ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ (กรมอุตุนิยมวิทยา)].

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).