รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กีฬา – กรีฑา
Narrator: Episode – ‘Gee-laa’ – ‘Gree-taa’.

เก้าแต้ม: กีฬา กีฬา
เป็นยาวิเศษ
แก้กองกิเลศ
ทำแมวให้เป็นคน
Kao Taem: ‘Gee-laa’, ‘Gee-laa’
Is a fantastic medicine
To remedy all the cravings
Makes a cat a Man

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม จะไปเล่นกีฬาอะไรหลอ(หรือ)
Wi-chian maat: Kao Taem, what ‘Gee-laa’ are you going to play?

เก้าแต้ม: เห็นเค้า(เขา)แข่งกีฬากัน ชั้น(ฉัน)เลยอยากจะชวนเพื่อนๆ มาแข่งกันจับหนูบ้าง ดีมั๊ย(ไหม)ล่า(ล่ะ)
Kao Taem: Seeing people competing in ‘Gee-laa’ has made me want to invite my friends to come and compete in mice-catching. Good, right?!

วิเชียรมาศ: ดีซี่(สิ) สนุกด้วย ชั้น(ฉัน)อยากรู้จังเลยอ่ะ บางทีเค้า(เขา)ก็บอกว่า แข่งกีฬา แล้วก็สถานที่แข่งกีฬาก็เรียกว่า กรีฑาสถาน ทำไมไม่ใช้คำว่า กีฬา ให้เหมือนกันล่ะ
Wi-chian maat: Good! It’d be fun too. Hmm, I do want to know something. People say “(to) compete in ‘Gee-laa’” and the place for competing in ‘Gee-laa’ is called a ‘Gree-taa sa-taan’. Why not use the word ‘Gee-laa’, so they’ll be along the same lines?

สีสวาด: สิ่งที่เล่นกันแข่งกันทุกอย่างก็เรียกว่า กีฬา ทั้งนั้น ส่วนที่เรียกว่า กรีฑา ใช้เฉพาะกีฬาที่แข่งกันในสนาม สนามแข่งกีฬาพวกนี้จึงใช้คำว่า กรีฑาสถาน ไปด้วย
Si Sawat: ‘Gee-laa’ is used for every type of game or competition whereas ‘Gree-taa’ is only used for ‘Gee-laa’ played in a track and field stadium. So these sports arenas are called ‘Gree-taa sa-taan’-s.

ผู้บรรยาย: กีฬา เป็นคำเรียกกิจกรรมและการเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย ส่วน กรีฑา ใช้เรียกเฉพาะกีฬาประเภทลู่และลาน
Narrator: ‘Gee-laa’ is the word used for all activities and games to make the body strong and healthy whereas ‘Gree-taa’ is used only for the sport of track and field.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Gee-laa’ (กีฬา) basically means ‘sport’.

“Gree-taa’ (กรีฑา) basically means ‘track and field’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Three: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).