รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty Eight…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน หยากไย่ หยักไย่
Narrator: Episode 38 – ‘Yaak-yai’ ‘Yak-yai’

เก้าแต้ม: ช่วยด้วย!! ช่วยด้วย!! วิเชียรมาศ ช่วยฉันด้วย!! ไม่รู้ว่ามีอะไรพันตัวพันหางของฉันน่า(น่ะ)
Kao Taem: Help!! Help!! Wi-chian-maat, please help me! I don’t know what it is, but something’s clinging on to my body and my tail.

วิเชียรมาศ: ไปทำอะไรมาล่ะเนื้อตัวมอมแมมอย่างเงียะ(อย่างงี้)
Wi-chian maat: What have you been doing to end up dirty all over like this?

เก้าแต้ม: ฉันวิ่งไล่จับหนูที่บ้านร้างข้างบ้านของเธอนั่นหล่ะ พอเข้าไปในห้องรกๆ มีอะไรก็ไม่รู้พันตัวพันหางของฉันจนคันไปหมดเลย
Kao Taem: I’ve been chasing mice in the deserted house beside your house. As soon as I entered this very messy room, something, I don’t know what it is, clung on to my body and my tail and made me itch all over.

สีสวาด: นี่มันหยากไย่นี่นา
Si Sawat: This is a ‘Yaak-yai’.

เก้าแต้ม: หยากไย่อะไรของเธอ ฉันไม่รู้จัก
Kao Taem: What is this ‘Yaak-yai’ of yours? I don’t know what it is.

สีสวาด: หยากไย่ ก็คือ ใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ตามข้างฝาหรือเพดาน
Si Sawat: ‘Yaak-yai’ are cobwebs that are left behind on walls and ceilings.

วิเชียรมาศ: อ๋อ เคยได้ยินป้าแม้นแกขอให้ลุงหนุ่ยเอาไม้กวาดด้ามยาวมาพันหยักไย่ที่ห้องเก็บของน่ะ ป้าแม้นแกพูดว่า “หยักไย่” นะ ไม่ใช่ “หยากไย่” อย่างที่เธอบอก
Wi-chian maat: Ah! I’ve overheard Bpaa Maen asking Lung Nui to use the handle of a long broom and get the cobwebs in the storeroom to stick to it. Bpaa Maen said ‘Yak-yai’, and not ‘Yaak-yai’ the way that you said it.

สีสวาด: หยากไย่ หรือ หยักไย่ ก็เหมือนกันนั่นแหละ ถ้าพูดให้ชัดเจนก็ว่า “หยากไย่” ถ้าพูดเร็วๆ ก็ว่า “หยักไย่”
Si Sawat: ‘Yaak-yai’ or ‘Yak-yai’ are both the same. If you pronounce it clearly, it’s ‘Yaak-yai’. If you say it quickly, then it’s ‘Yak-yai’.

ผู้บรรยาย: หยากไย่ หรือ หยักไย่ ก็เป็นใยแมงมุม แต่ หยากไย่ หยักไย่ เขียนสระ ไอ ไม้มลาย ส่วน ใยแมงมุม เขียนสระ ใอ ไม้ม้วน
Narrator: ‘Yaak-yai’ or ‘yak-yai’, are cobwebs however ‘Yaak-yai’ and ‘Yak-yai’ are written with a ‘sara ai maai ma-laai’ while ‘yai maeng mum’ is written with a ‘sara ai maai muan’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Yaak-yai’ (หยากไย่) or ‘Yak-yai’ (หยักไย่) is usually used to refer to cobwebs in the sense of the net of sticky silky threads made by a spider for catching insects while ‘yai maeng mum’ (ใยแมงมุม) is usually used to refer to the spiderweb produced by a spider.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty Eight: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).