รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กำแพงมีหู ประตูมีตา
Narrator: Episode – ‘Gam-paeng mee hoo, bpra-dtoo mee dtaa’

วิเชียรมาศ: สีสวาด ดูซี่(สิ) ใครเอาโบว์มาผูกคอเก้าแต้ม เค้า(เขา)ทำท่าเชิดเชียว ถ้าเป็นชั้น(ฉัน) ชั้น(ฉัน)ไม่ยอมให้ใครมาทำอย่างงี้(นี้)กับชั้น(ฉัน)หรอก
Wi-chian maat: Si Sawat! Look! Look! Who has tied a bow tie around Kao Taem’s neck? Geez, he’s putting on airs. If it were me, I would not let anyone do this to me, you know?!

สีสวาด: อย่าไปนินทาเค้า(เขา) แมวขี้นินทาไม่ดีหรอกนะ
Si Sawat: Do not gossip about him behind his back. It’s not good, OK?! To be a gossipy cat.

วิเชียรมาศ: จริงด้วย เค้า(เขา)ยิ่งว่า “หน้าต่างมีหู ประตูมีตา” จะพูดอะไรก็ต้องระวัง
Wi-chian maat: That’s true. All the more so as the folk saying goes ‘Naa-dtaang mee hoo, bpra-dtoo mee dtaa’. So one must be careful with one’s words.

สีสวาด: พูดผิดอีกแล้ว เค้าพูดว่า “กำแพงมีหู ประตูมีตา” จ้ะ ไม่ใช่ “หน้าต่างมีหู ประตูมีตา”
Si Sawat: You’ve got it wrong again. The saying goes ‘Gam-paeng mee hoo, bpra-dtoo mee dtaa’, not ‘Naa-dtaang mee hoo, bpra-dtoo mee dtaa’.

ผู้บรรยาย: กำแพงมีหู ประตูมีตา หมายความว่า การพูดหรือทำอะไรต้องระมัดระวังแม้เราจะคิดว่าเก็บเป็นความลับแล้ว ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจมีคนล่วงรู้ได้ สำนวนนี้บางทีก็ใช้ว่า กำแพงมีหู ประตูมีช่อง
Narrator: ‘Gam-paeng mee hoo, bpra-dtoo mee dtaa’ means ‘one must be careful when saying or doing something because if one is not careful, what is thought to be a secret may become known to others. This saying is sometimes expressed as ‘Gam-paeng mee hoo, bpra-dtoo mee chong’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The literal translation and the closest English equivalent of ‘Gam-paeng mee hoo, bpra-dtoo mee dtaa’ are the same, that is ‘Walls have ears. Doors have eyes.’

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).