รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty One…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน รูหนู รังหนู
Narrator: Episode – ‘Roo noo’ ‘Rang noo’.

เก้าแต้ม: สีสวาด ดูซี่(สิ) น่าโมโหจริงๆ เลย ชั้น(ฉัน)วิ่งไล่เจ้าหนูตัวนั้นมาจนเกือบจะทันอยู่แล้ว มันวิ่งปรู๊ดลงรูไปเลย
Kao Taem: Si Sawat. Will you just look at that?! It can really make you angry. I’ve been chasing that little mouse and I almost got it too when it dashed straight into the hole.

สีสวาด: รูหนูมันเล็กนะสิ คนถึงเปรียบห้องเล็ก ๆ ว่า ‘เล็กหยั่งกับ(อย่างกับ)รูหนู’ เมื่อวันก่อนคุณแม่พี่เก่งเล่าให้คุณพ่อพี่เก่งฟังว่า เพื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง ต้องเช่าห้องเล็ก ๆ อยู่ เล็กหยั่งกับ(อย่างกับ)รูหนู ข้าวของมีมากล้นห้อง ห้องก็เลยรกหยั่งกับ(อย่างกับ)รังหนู ไม่น่าอยู่เลย
Si Sawat: A mousehole is small, right?! So small that people comparatively described small rooms as being ‘as small as a mousehole’. There was one day when P’ Geng’s mum told P’ Geng’s dad about a friend who moved into the city and had to rent a small room there. It was as small as a mousehole. There was so much stuff that the room was overflowed with them. The room was as messy as a mouse nest. Not cosy and homelike at all.

เก้าแต้ม: อะไรนะ เล็กหยั่งกับ(อย่างกับ)รูหนู รกหยั่งกับ(อย่างกับ)รังหนู รูหนู กับ รังหนู เหมือนกันมั๊ย(ไหม)ล่ะ
Kao Taem: Whaaat?! As small as a mousehole?! As messy as a mouse nest?! A mouse hole and a mouse nest, are they the same?

สีสวาด: ไม่เหมือนกันหรอก
Si Sawat: They’re not the same.

ผู้บรรยาย: รังหนู คือที่อยู่ของหนู ใช้เปรียบเทียบแสดงความรกไม่เป็นระเบียบ รูหนู คือที่อยู่ของหนู ใช้เปรียบเทียบแสดงที่ที่เล็ก
Narrator: A mouse nest is the dwelling place of mice, used comparatively to show messiness and disorderliness. A mouse nest is the dwelling place of mice, used comparatively to show how small a place is.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty One: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).