รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty Six…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน สตางค์
Narrator: Episode – ‘Sa-dtaang’.

น้องก้อย: พี่เก่ง คุณพ่อไปไหน
Nong Goi: Pee Geng, where’s Dad gone?

พี่เก่ง: คุณพ่อไปเติมน้ำมัน เพราะพรุ่งเนี้ยะ(นี้)(อ่ะ)น้ำมันจะขึ้นราคา 50 สตางค์
Pee Geng: Dad’s gone to fill up the tank because tomorrow the price of fuel will be increased by 50 ‘Sa-dtaang’.

วิเชียรมาศ: สตางค์นี่นะ มันราคาเท่าไหร่กันน้า(นะ) ได้ยินบ่อย ๆ เลย
Wi-chian maat: This ‘Sa-dtaang’, how much is it? I do hear it quite often.

สีสวาด: สตางค์ เป็นหน่วยเงินปลีกย่อย ร้อยสตางค์เท่ากับ 1 บาท
Si Sawat: ‘Sa-dtaang’ is a monetary unit: 100 ‘Sa-dtaang’ is equal to 1 ‘Baat’.

วิเชียรมาศ: สตางค์มีค่าเท่านั้นเองหรอ แล้วทำไมพี่เก่งพี่ก้อยไปโรงเรียนจึงขอแต่สตางค์ล่ะ ทำไมไม่ขอเป็นบาท
Wi-chian maat: That’s all? That’s the value of the ‘sa-dtaang’? Then why is it that when Pee Geng and Pee Goi go to school, they only ask for ‘Sa-dtaang’? Why do they not ask for ‘Baat’?

สีสวาด: สตางค์ นอกจากหมายถึงหน่วยเงินปลีกย่อย ร้อยเท่ากับ 1 บาทแล้ว ยังหมายถึง เงินที่ใช้สอยอีกด้วย จะเป็นกี่บาทก็ได้ เช่น วันนี้แม่ให้สตางค์มา 5 บาท
Si Sawat: Apart from meaning “a monetary unit, with 100 ‘Sa-dtaang’ equalling to 1 ‘Baat’”, ‘Sa-dtaang’ also means ‘money in use’ and it can be any amount of ‘Baat’ for example “Today Mom gave ‘Sa-dtaang’ in the amount of 5 ‘Baat’.”

ผู้บรรยาย: สตางค์ เขียน ส เสือ ต เต่า สระอา ง งู ค ควาย การันต์ เป็นหน่วยเงินย่อยของบาท แล้วใช้หมายถึง เงินที่ใช้สอยด้วย
Narrator: ‘Sa-dtaang’ is written ‘sor seua’ ‘dtor dtao’ ‘sa-ra aa’ ‘ngor ngoo’ ‘kor kwaai gaa-ran’. It is a monetary unit of ‘Baat’ and is used to mean ‘money in use’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

An alternate transliteration of ‘Sa-dtaang’ is ‘satang’ and it is quite widely used. ‘Sa-dtaang’ (สตางค์) is technically a monetary unit: 1 ‘Baat’ (บาท) consists of 100 ‘Sa-dtaang’ (สตางค์). As explained above, ‘Sa-dtaang’ (สตางค์) can also mean ‘money’ in general.

The 25-‘Sa-dtaang’ (สตางค์) coin is a currency unit equivalent to one-fourth of 1 ‘Baat’ (บาท). It is a bit smaller than the American Dime and remains in circulation because regular bus fares often involve a fraction of a Baht – e.g. 3.75 Baht. Beyond that it is used very infrequently. It is commonly called ‘sa-leung’ (สลึง) by Thai speakers.

The 50-‘Sa-dtaang’ (สตางค์) coin is a currency unit equivalent to one-half of 1 ‘Baat’ (บาท). You will usually find these in 7-11s around the country where item prices are still ‘11.50′ Baht and the like. It is commonly called ‘song sa-leung’ (สองสลึง) by Thai speakers.

Both the new series 25 and 50-‘Sa-dtaang’ (สตางค์) coins are copper plated. Many people would probably like to see the 25 and 50 ‘Sa-dtaang’ (สตางค์) coins go out of circulation.

(Adapted from wiki: Twenty-five-satang coin, wiki: Fifty-satang coin and Discovery Thailand: Know the money).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty Six: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).