รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty Three…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน ตัวต่อ
Narrator: Episode – ‘Dtua dtor’

สีสวาด: อะไรกัน วิเชียรมาศ เก้าแต้ม จะวิ่งไปไหนเหรอ(หรือ)
Si Sawat: What’s going on? Wi-chian maat! Kao Taem! Where are you running off to, huh?

เก้าแต้ม: เฮ้อ! หนีเถอะ ตัวอะไรก็ไม่รู้ บินวนไปมา
Kao Taem: Hey! Let’s get away from here. There’s something, I don’t know what it is, flying all around above.

วิเชียรมาศ: ตัวอะไรน่ะ สีสวาด
Wi-chian maat: What is THAT, Si Sawat?!

สีสวาด: ตัวต่อไง
Si Sawat: That’s actually a ‘dtua dtor’.

วิเชียรมาศ: ตัวต่อ ตัวต่อนี้ต่อยมั้ย(ไหม)
Wi-chian maat: ‘Dtua dtor’. Does this ‘dtua dtor’ sting?

สีสวาด: แน่นอน ต่อเป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีเหล็กใน คนที่โดนต่อยจะเจ็บปวดมาก แล้วถ้าโดนมาก ๆ เนี่ย(นี่) ตายเลยนะ มันมักจะอยู่บนต้นไม้ จำไว้นะ เก้าแต้ม วิเชียรมาศ ถ้าเห็นแล้วก็อย่าเข้าใกล้เชียว
Si Sawat: Of course it does. A ‘dtor’ is a type of insect, it has a stinger and a person who gets stung will feel a really sharp pain. If stung many, many times, death will ensue. It usually lives in trees. Remember this, Kao Taem, Wi-chian maat. If you see one, don’t go near it! I mean it!

เก้าแต้ม: คำว่า ต่อ ที่ไม่ได้หมายถึงแมลงเนี่ย(นี่)มีมั้ย(ไหม) สีสวาด ชั้น(ฉัน)ว่าเคยได้ยินนา(นะ)
Kao Taem: Does the word ‘dtor’ have other meanings apart from ‘insect’? I think I’ve heard them before.

สีสวาด: มีซี่(สิ) ต่อ ยังมีความหมายอีกเยอะเลย
Si Sawat: There sure are! ‘Dtor’ has a lot of other meanings.

ผู้บรรยาย: ต่อ คือแมลงมีพิษ มีหลายชนิด มีชื่อต่าง ๆ เช่น ต่อหลวง ต่อหัวเสือ
Narrator: A ‘dtor’ is a venomous insect. There are many species with various different names for example ‘dtor luang’ and ‘dtor hua seua’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All 3 Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

Comments…

‘Dtor’ (ต่อ) as a noun can mean ‘hornet’ or ‘wasp’. Wasps and hornets often look a lot alike. This is because they are technically the same type of insect. Hornets are a larger variety of wasp, which is where the separation between the two types of insects seems to take place. (Source: Yellow Jacket Wasp Hornet). In Thai, it appears that ‘dtor’ (ต่อ) and ‘dtaen’ (แตน) can be used to make such a distinction between ‘hornet’ and ‘wasp’.

‘Dtor’ (ต่อ) as a verb can mean ‘build (put together)’ / renew or extend / lure / transfer or change / teach; as an adverb it can mean ‘next’; and as a preposition it can mean ‘to’ / ‘with (in relation to)’ / ‘against’.

A ‘dtor luang’ (ต่อหลวง) is a Yellow Banded Wasp (Vespa Cincta).

A ‘dtor hua seua’ (ต่อหัวเสือ) is a Paper Wasp (Vespa Sp.) (Source: Vespa).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty Three: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).