รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Twelve…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ประกวดประขัน – ประชัน
Narrator: Episode ‘Bpra-guat bpra-kan’ – ‘Bpra-chan’

เก้าแต้ม: โฮะ นั่นจะแต่งตัวไปไหนจ้ะ คนสวย
Kao Taem: Hey beautiful. Where are you going, all dressed up?

สีสวาด: พี่ก้อยจะพาฉันไปประกวดนะสิ
Si Sawat: Well, P’ Goi is taking me to a contest.

เก้าแต้ม: ประกวดอะไรหรอ
Kao Taem: What contest?

สีสวาด: ประกวดแมวสวยสิจ๊ะ ต้องแสดงความสามารถด้วยนะ
Si Sawat: A cat beauty contest. You must show your talent too, you know?!

เก้าแต้ม: แมวที่มีความสามารถก็ต้องเป็นฉันสิ ฉันนั่นน่าจะเข้าประกวดประชันกับเขาบ้างน้า
Kao Taem: A cat with talent, then it’s gotta be me. I should be the one to enter the ‘bpra-guat bpra-chan’.

สีสวาด: ประกวดประขันจ้ะ ไม่ใช่ประกวดประชัน เธอนะพูดผิดซะเรื่อย
Si Sawat: It’s ‘bpra-guat bpra-kan’, not ‘bpra-guat bpra-chan’. You always say the wrong word.

เก้าแต้ม: พูดผิด พูดใหม่ก็ได้จ้ะ ประกวด ประกวดประขัน
Kao Taem: Say the wrong word…I can always say it again (with the right word), OK?! ‘Bpra-guat’ ‘bpra-guat bpra-kan’

สีสวาด: ประกวด หรือประกวดประขัน แปลว่าแข่งขันกัน เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสวยที่สุด ส่วนประชันใช้สำหรับการแข่งการแสดงกันเช่นดนตรีสองวงเล่นประชันกันเพื่อดูว่าวงไหนจะมีคนชอบมากกว่ากัน
Si Sawat: ‘Bpra-guat’ or ‘bpra-guat bpra-kan’ means ‘(a) contest’ to pick the best or most beautiful thing whereas ‘bpra-chan’ is used for performance competition, for example two musical ensembles ‘bpra-chan’ against each other to see which ensemble is liked more by people.

ผู้บรรยาย: ประกวดประขันแปลว่าประกวด ส่วนประชันแปลว่าแสดงแข่งกัน
Narrator: ‘Bpra-guat bpra-kan’ means ‘(a) contest’ whereas ‘bpra-chan’ means ‘(a) performance competition’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Twelve: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Twelve: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).