รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Twenty Eight…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กินบนเรือน ขี้บนหลังคา
Narrator: Episode – ‘Gin bon reuan, kee bon lang-kaa’.

สีสวาด: เก้าแต้ม! ขึ้นไปบนหลังคาทำไมน่ะ!?
Si Sawat: Kao Taem! Why are you up there on the roof?

เก้าแต้ม: ขอทำธุระหน่อยนะ ฉันปวดท้องจัง เดี๋ยวจะลงไปเล่นด้วย
Kao Taem: Let me finish my business first, OK?! My stomach hurts really bad. I’ll be down shortly to play with you.

สีสวาด: ลงมา ๆ อย่าขึ้นไปทำสกปรกบนหลังคา คนเค้า(เขา)ยิ่งว่า กินบนเรือน ขี้บนหลังคา
Si Sawat: Come down now. Don’t go up there to do your dirty business on the roof. All the more so as the folk saying goes ‘gin bon reuan, kee bon lang-kaa’

วิเชียรมาศ: ใครกินบนเรือน ขี้บนหลังคา
Wi-chian maat: Who ‘gin bon reuan, kee bon lang-kaa’?

สีสวาด: จะใครซะอีกล่ะ แมวอย่างพวกเรานะสิ คนเค้า(เขา)หาว่าแมวกินบนเรือนแต่ชอบขึ้นไปถ่ายบนหลังคา ทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อน คนสมัยก่อนต้องกินต้องใช้น้ำฝนที่รองจากหลังคา ถ้าหลังคาสกปรก คนก็ต้องกินต้องใช้น้ำสกปรก ถ้าแมวถ่ายบนหลังคา เจ้าของบ้านจะเดือดร้อนมาก
Si Sawat: Well, who else could it be but cats like us?! People accuse cats of eating in the house and then the cats like to climb up onto the roof to poop there. In olden times, people had to consume and use rain water run-off collected from the roof. If the roof is dirty, then they will have to consume and use dirty water. Cats that poop on the roof put their owners to such a lot of trouble.

ผู้บรรยาย: กินบนเรือน ขี้บนหลังคา เป็นสำนวน หมายถึง ไม่รู้บุญคุณ อาศัยเค้า(เขา)แล้วยังทำให้เข้าเดือดร้อนหรือขายหน้า
Narrator: ‘Gin bon reuan, kee bon lang-kaa’ is a saying, meaning ‘(to) show ingratitude: depending on people for support and then putting them to a lot of trouble or causing them to be embarrassed’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The above dialogue confirms the thinking of many Thai people who consider the saying ‘gin bon reuan, kee bon lang-kaa’ as a metaphor of a cat defecating on the roof of its master’s house. It is interesting to note that the closest English equivalent of this Thai saying is ‘bite the hand that feeds you’, a metaphor of a dog biting its master. (See: Bite the hand that feeds you).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Twenty Eight: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).