รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Twenty Four…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ผลิต
Narrator: Episode – ‘Pa-lit’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม เธอทำอะไรน่ะ
Wi-chian maat: Kao Taem, what are you doing?

เก้าแต้ม: กำลังดูพี่เก่งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดเก่ามันขาด
Kao Taem: I’m watching Pee Geng change the fluorescent light tube. The old one is broken.

วิเชียรมาศ: อ๋อ ไฟมันดับเพราะหลอดขาดหรอกหรอ นึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเค้า(เขา)ตัดไฟเสียอีก
Wi-chian maat: I see. The light went out because the fluorescent tube is broken, right? I thought that the ‘gaan fai-faa faai pa-lit’ cut the power.

เก้าแต้ม: การไฟฟ้าฝ่ายผิดเค้า(เขา)ต้องทำไฟฟ้าให้คนใช้ จะไปตัดไฟได้ยังไง(อย่างไร)
Kao Taem: The ‘gaan fai-faa faai pit’ is obliged to produce power for people to use. So how could it cut the power?!

สีสวาด: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ออกเสียงให้ถูกหน่อยนะเก้าแต้ม ไปเรียกเค้า(เขา)ว่าฝ่ายผิดเดี๋ยวเค้า(เขา)จะฟ้องศาลว่าเธอดูถูกเค้า(เขา)นะ
Si Sawat: The ‘gaan fai-faa faai pa-lit’: you must pronounce it (‘pa-lit’) correctly, Kao Taem. OK?! If you say that it (the electricity authority) is the ‘faai pit’, it may take you to court for defamation, you know?!

เก้าแต้ม: อ๋า… เรียกให้ถูกก็ได้ อ้าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พอใจหรือยังอะจ้ะ
Kao Taem: Whaaaa? OK, I’ll pronounce it properly. Here goes! ‘Gaan fai-faa faai pa-lit’. Is this correct enough for you?

ผู้บรรยาย: คำว่า ผลิต ออกเสียงเป็นสองพยางค์ว่า ผะ-หลิด แปลว่าทำให้เกิดมีขึ้นเช่น ผลิตอาหาร ผลิตรถยนต์ ผลิตบัณฑิต ผลิตครู
Narrator: The word ‘pa-lit’ is pronounced with two syllables, that is ‘pa’ and ‘lit’. It means to bring something into existence, for example ‘pa-lit’ food, ‘pa-lit’ cars, ‘pa-lit’ scholars, ‘pa-lit’ teachers.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) is Thailand’s leading state-owned power utility under the Ministry of Energy, responsible for electric power generation and transmission for the whole country. Most of EGAT’s electricity is sold to the Metropolitan Electricity Authority (MEA) (การไฟฟ้านครหลวง), which supplies the Bangkok region, and the Provincial Electricity Authority (PEA) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค), which supplies the rest of Thailand.

‘Faai’ (ฝ่าย) has a number of different meanings, including ‘division / department’ and ‘party / side’. ‘Pa-lit’ (ผลิต) means ‘(to) produce’ whereas ‘pit’ (ผิด) means ‘at fault / wrong’. In the dialog above, Kao Taem misunderstood ‘the production division of the electricity authority’ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) to mean ‘the electricity authority is the party at fault’ (การไฟฟ้าฝ่ายผิต).

‘Doo took’ (ดูถูก) literally means ‘(to) look down on / insult’. ‘Min bpra-maat’ (หมิ่นประมาท) means ‘(to) defame’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos.

Download: Cat Cartoons Episode Twenty Four: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).